BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Kult Alarwa Uggla

Ano! Nezůstalo to jen u zločinecké organizace - stalo se z toho náboženství! Původně čistě elfké společenství, nyní otevřeno i dalším rasám. Uctívá prastaré elfské bohy, přírodu a předky z Feywindu.   Více v článku @Alarwa Uggla
Type
Religious, Sect

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!