BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Herní systém

Začínal jsem asi jako každý...   Začal jsem přidávat homebrew věci do DnD hraní, abych vytvořil "realističtější systém". S modifikacemi to i docela fungovalo, ale systém DnD není stavěný na tolik vlastních úprav a nakonec to spíše znamenalo více potíží než zábavy.   Takže bylo nutné najít jiný systém.   Měl jsem představu o systému, který lze velmi snadno používat na Foundry VTT. Dále pak systém, který je připraven na vlastní změny a je pro GM, který miluje tvoření vlastních věcí. Systém, který bude také roleplay-friendly a user-friedly také pro hráče samotné.   Po mnoha testech jsem konečně našel systém, který splňoval mé požadavky a použil jej jako základ mých her, systém je dále doplněný o můj lore a pár custom úprav.   Jako základ používám HarnMaster 3rd Edition, který byl publikován v roce 2003.   Samotný HarnMaster je velmi zajímavý systém s mnoha rozšířeními a vlastním specifickým světem Harn Islandu. HarnMaster bych se pak osobně nebál označit jako simulaci středověkého života a není to jen tak obyčejné TTRPG. Je docela škoda, že tento systém nezná příliš mnoho hráčů.   Jedná o skill based systém, pro hráče ani NPC tak neexistují žádná „klasická fantasy povolání" a vývoj postavy je založen na dovednostech, hráč má tak maximální svobodu při práci s postavou. Velký důraz je kladen také role playing. Klasický styl vývoje postavy pomocí úrovní a EXPů zde také není, místo toho lze rozvíjet jednotlivé skilly a učit se další nové nebo ty stávající více specializovat. Nenajdeme zde ukazatel zdraví, systém využívá fyzická zranění, která se generují z poškození v boji a každá postava zvládne jen omezené množství těchto zranění. A léčba je zde dlouhý proces.   Boj je docela výzva a někdy stačí jen málo, abyste svou postavu zabili - například jeden zásah zbloudilým šípem z dlouhého luku do nechráněné tváře... Musím také zmínit komplexní systém brnění, který počítá pokrytí jednotlivých části těla zbrojí, jejím typem, kvalitou, materiálem. A samotnou zbroj lze pak upravovat do různých kombinací.   Boj zde je možný i v sedle a jeho pravidla nabízejí možnost naplno využít svého válečného oře v bitvě.   Kromě klasické TTRPG kampaně v podobě party individuálních hráčských postav je zde i možnost simulovat větší bitvy velkých jednotek či celých armád nebo dobývání měst a hradů, případně se hráč může stát pánem svého panství a starat se o něj.   A existuje mnoho dalších možností.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!