BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Chevaliérské království

Západní a centrální část Qenderlandu

"Toho večera k nám na pub dorazila skupina žoldáků z Bataillon de Roses. Obsluhovala je moje sestra, kterou pak ti muži zprznili na stole. Už se těším, až budu starší a budu moct také prznit svou sestru."
 
konstábl Roland de Ermi, osobní deník
  Lidský stát, který erminfriedskou víru bere po svém - podle chevaliérských již bylo dost utrpení a Elfové byli poraženi a je proto nyní ten pravý čas na zábavu a užívání si všeho světského. A také na vědu, vzdělání či umění...   Každý správný muž zde nosí pěstěný knír.   Šijí se zde ty nejzdobnější boty ze všech lidských zemí!   POLITICKÝ SYSTÉM   Konstituční monarchie, stát správně rozdělen na region s královským městem a tři další regiony:  
 • Région de Capitale
 • Région de Rougir royal
 • Région de Bouledogue
 • Région de Botte
  V současné době vládne rod de Jeux (rod Hravých).   Státní erby a znaky Chevalieru obsahují typicky jednorožce a/nebo růži v různých variacích, dominuje modrá barva.   Mimo hlavní město v Region de Capitale se v každém regionu nachází Guilde Royal, šlechta, které spravuje danou oblast. Ta má k dispozici regionální státní armádní gardu v čele s hlavním velitelem Capitaine de Roses. Velitele do čela gardy vždy dosazuje sám panovník, předchází se tak případným pokusům o svrhnutí královské moci.   Šlechta si však v rámci daného regionu může dosazovat svého Konstábla do čela civilní gardy, která má na starost lokální vymáhání práva a dohlíží na pořádek.   Zajímavostí je, že se na vládě se podílí také Magique de Magnolia (Mágové Magnolie), což jsou oficiální státní mágové pod státní správou - tím si toto království zajistilo znalosti magických umění i po ukončení období tzv. Svatých válek Všehomíra, během kterých byli pronásledováni a vyhubeni téměř všichni, co měli magické znalosti a uměli využívat magii. Státní správa zároveň zajišťuje, že jsou mágové pod státní kontrolou a plně loajální státu a panovníkovi.   PRÁVO   Soudy jsou klasicky lidské - rychlé rozsudky v podobě samosoudu Konstábla, kterým předchází pomalé výslechy za pomoci práva útrpného (každý chevalierský popravčí je mistr svého řemesla). Vyšší stavy pak soudí Guilde Royal nebo sám vládce osobně.   Protože se jedná o národ požitkářů, popravy jsou veřejné a pojaté jako velká zábavná show plná lámání v kole a stříkající krve. Rychle popravováni nejsou ani vyšší stavy a šlechta (na rozdíl od ostatních států, kde jsou většinou pouze šetrně stínáni mečem).  
"Umírati pomalu jest ctnost vyšší, avšak umožněna všem moudrostí práva našeho - chudším, stavovským i nelidským. Neb umírání je potřeba užíti si řádně v rituálu popravištním, zvaném a známém více pod slovem božím - Trimestriel. Na cestě své pak potřebovati On i Ona nebudou ruce své, ba ani nohy, úd, oči, uši ani nos, neboť duše jiného stavu dosáhne pouze skrze bolest a utrpení a v závěrečném tanci se Smrtí možnost tak dostává poslední zpovědi, kterou odříká Smrti v kole tanečním. Duchovně se tak očistí od všech hříchů svých a na cestu za Bohem Erminfriedem Sličným připraví se. Na cestu samotnou pak duše vyrazí bez hříchů svých i přebytků tělesných. Každému se tak spravedlivé možnosti dostává, že umírá na utrpišti popravním šťasten ze své čistoty. Bůh si to žádá."
 
výňatek z chevalierského trimestrielského zákoníku
  Oblíbeným způsobem popravy se tedy stal Trimestriel - tedy laicky řečeno "Rozčtvrcení" - a další kreativní usekávání oněch nepotřebných končetin a dalších přebytků. Trimestriel je zkrátka obohacen o určitou chevaliérskou grácii a parádu a již mnoho lidí volalo na popravištích po novele zákoníku. Současný stav nicméně vyhovuje určitým skupinám z různých dalších pohnutých či politických důvodů.   Údajně...   Vzhledem k zákoníku a smyslu pro "užít si vše pořádně" je některým již dávno jasné, proč má vládnoucí rod de Jeux za svým jménem právě ono přízvisko "Hravý". To právě jeho příslušníci kdysi vymysleli Trimestriel i právo s ním spojené. Jinak jde ale o populární vládnoucí rok a jejich vladař a království momentálně zažívá zlatou éru.   NÁBOŽENSTVÍ, KULTURA A VZDĚLANOST   Náboženství: Erminfriedství, rozmáhá se Friedsteinismus, místy Aywa a Pantheon   Dominuje řád Prêtres de Erminfried (Kněží Erminfrieda) a Ordre de Saint Yasufelius (Řehole Svatoyasufelská). V obojím případě však nejde o tak radikálně a nábožensky fanatické skupiny, jako v sousedním Spolkovém království Falzen-Linenském, Ordre de Saint Yasufelius má však stále právo odvodu do zbraně, vyhlášení pogromu bez státní regulace a další podobné, což je pozůstatek z válek s Dragonborny.   Učení Erminfrieda je v království vysvětlováno jinak a Erminfried zde nevyžaduje po svých následovnících skromnost, čistotu, odříkání nebo očistu ohněm - naopak se zde pěstuje věda, pokrok i alchymie. A protože odříkání, čistoty a ohně bylo již dost za válek, zavládl v království věk dekadentní zábavy, která vede ke vzniku četných... ehm... kultů Rozkoše, z nichž téměř každý slouží jinému mýtickému stvoření či božstvu, níže tři nejrozšířenější:  
 • Garçons Nus (Nazí Chlapečci)
 • Moulin Rouge (Červený mlýn)
 • Ondulés (Nafrnění)
  Volnost společně s rozmanitostí populace a určitá náboženská svoboda vyústila pak ve vznik mnohých univerzit a center vzdělanosti.   Hereze a černokněžnictví je zde však stále zákonem klasifikováno a také potíráno - o to se stará Echezelská Inkvizice, místy je k vidění též Ermikruciánská Inkvizice.   Uvolněnost náboženských mravů má pak především za následek větší rozmanitost populace ve prospěch nelidských ras, rozšířeni jsou zde hodně míšenci.   Elfové jsou stále nepřítelem víry, státní právo je k nim však benevolentnější - Elfové a míšenci s elfskou krví 1/2 a více mají možnost zažádat si o "Marcel-Depardieu dekret", díky kterému získají speciální a částečně omezená občanská práva. Takovým Elfům se zde říká oficiálně Marcelfové. Pokud takové jedince pak zkontroluje hlídka inkvizice nebo Elvenjagerů, musí je dle dekretu nechat jít... Ale jak to funguje ve skutečnosti a tam, kde nejsou žádné oči, co by to viděly?   Nepřítelem víry i státu jsou zde pak Dragonborni i Lizardfolkové, problematičtí Thieflingové.   MÍSTNÍ A ZAHRANIČNÍ POMĚRY   Ostatní rasy a jejich myšlenky jsou zde rovněž vítány a celkově se jedná o velmi benevolentní království, až na záležitosti u několika ras výše. Lze ale jinak říci, že čím exotičtější rasa, tím větší celebrita se z onoho jedince stává.   Po letech nepokojů opět relativně dobré vztahy se Spolkovým královstvím Falzen-Linenským, spojenectví s Polandskou republikou.   Důležité obchodní vztahy s Unarskými zeměmi Jižního pásu.   Na severo-západní hranici je království pod intenzivním tlakem ze strany Orků a jim podobných stvoření, boje vedou především tři klany:  
 • Bik Boyz
 • Dakka Boyz
 • Angry Mun Boyz
  Země je proto ochotná najímat do armády žoldáky a cizáky. To bývá často terčem mnoha vtipů...   ...a žoldáci nacházejí obživu také v kolonii St.Yasufel, která se nachází v Thirionii.
BONUS PRO HRÁČE   1. Duelant: +10 Swords skills   2. Muž a jeho knír: Bonusová akce "Nakroutit a upravit knír", bonus ke Comeliness   3. Otevřená mysl: +10 Volnomyšlenkářské náboženství / +10 na Communication skills dle výběru
JAZYK A DIALEKT  
 • Obecná germanika (Obecná řeč)
 • Církevní germanolatina (Oficiální církevní dialekt)
 • Chevaliérský dialekt

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!