BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Alarwa Uggla

(elfsky "Lovící Sova")

ZNAK   Znaků má více, všechny zahrnují vyobrazení sovy nebo alespoň sovích prvků.   HISTORIE   Organizace vznikla během Třetího pogromu na Elfy, kdy padly poslední velké bašty Elfů. Ti, kterým se podařilo přežít, nacházeli relativní bezpečí úkrytu v hlubokých hvozdech a podařilo se jim, v mezích možností, reorganizovat. Vědomi si toho, že mnoho jejich elfských krajanů nebude mít to štěstí, co oni a zahynou buď rukou erminfriedských fanatiků patrolujících hvozdy nebo je prostě pohltí nebezpečná fauna a flora ve hvozdech, sformovali dohromady pátrací a záchrannou skupinu vedenou Elexonem Anghlavím. Ta propátrávala hvozdy a zachraňovala nebo vypomáhala svým elfským krajanům, jindy zase přepadávala erminfriedské ozbrojence.   SOUČASNÁ PODOBA   Elexon je o několik dekád později poražen Vranihonem Ze Třírohu a tím končí čistě elfská podstata organizace. Na její elfské tradice a učení o čistotě a přírodě navazují do dnešních dob mnozí příslušníci jiných ras, dokonce i lidí. Často jde o typy se silným poutem k přírodě jako jsou hraničáři, lovci nebo druidi. A střípky organizace pronikly do nejtemnějších koutů světa, ne vlastně jako organizace, ale jako nauka v podobě lidového léčitelství a dalších pranostik. Sám Elexon totiž vydal několik svazků o bylinách a jejich použití, které byly později ukradeny a okopírovány lidmi.   Alarwa Uggla sice zanechala po sobě svůj kult, ale oficiálně se již jedná o zaniklou organizaci. Tu a tam se sice ještě někde objeví její symbolika, má se ale za to, že jde jen spíše o jakýsi druh pozérství a povrchnosti a se skutečnou podstatou organizace to nemá nic společného. Nikdo už dlouhá desetiletí neviděl čistokrevné Elfy, kteří by se k Alarwa Uggla hlásili a žádná hlídka ani inkvizice už možná celá staletí nepochytala nebo neměla konflikt s opravdu čistokrevnými Elfy z Alarwy Uggly.
Type
Secret, Religious sect

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!