Sexualkunskap för kindred

Blodsynd.

  Det finns 3 saker som vampyrsamhället, i synnerhet Camarilla, men även Anarchs rynkar på ögonbrytet åt i bästa fall, utlyser blodsjakt för i värsta. Blodsband, Omfamning, Ghouls och Diablerie. Tre av dem ses som Maskeradhot, särskilt omfamningen är känslig hos Camarilla, medan Anarchs kör frihet under ansvar. Blodsband mellan vampyrer ses som ett skadligt förhållande, även om Tremere haft fria tyglar de senaste åren och utnyttjat dess förslavanda kraft flitigt tills de blev av med den nyligen. Blodsband mellan vampyr och dödlig ses som extra illa. Blodsband är helt förbjudet i de flesta Anarchstater. Ghouls är även de ett maskeradhot, och vanligtvis ett privilegium du måste förtjäna, och den dödlige måste också godkännas. Detta är sant för både Anarchs och Camarilla, av olika skäl. Diablerie är dock strikt förbjudet och ses som den största synden du kan begå, värre än till och med ett uppenbart maskeradbrott. Mot bättre vetande kommer jag ange vad dessa grejer är och hur de funkar, inte för att ge instruktioner, utan för att se till att du vet vad du gör, fledgling, och inte begår en blodsynd det första du gör eller luras in i ett blodsband utan att veta vad det innebär. Lite som sexualkunskap, fast för kindred.  

Blodsband:

  Blodsband är väl tyvärr det vanligaste, oftast mellan vampyrer, men vissa grupper har även dödliga blodslavar som de utnyttjar som boskap. Skillnaden mellan att ha vanligt boskap, dödliga som hänger runt dig utan att veta vad du är och dricka från dem, och att ha blodslavar är som skillnaden mellan smutsig köttindustri med industriella farmar, och en hobby bondgård med frigående kor. Den som blir bunden kallas blodslav eller blodträl, och den som binder kallas blodregent eller blodsherre.   Så hur fastnar man i ett blodband? Om du dricker från en vampyr, direkt från venen, tre gånger, minst en natt och max ett år emellan, hamnar du i ett blodsband. Och vice versa såklart, men att upprätta ett blodsband är ett snabbt sätt att hamna i onåd hos Anarchs. Inte "blodsjakt-onåd" men om det är riktigt illa och beroende på vem du bondat till dig, kan en exil eller andra begränsningar på din frihet tillämpas. Varje gång du dricker från din regent blir blodbandet starkare, och för att bryta blodsbandet måste du hålla dig borta från hen ett bra tag, i väntan på att hens blod skall försvinna ur din kropp. När du är nyomfamnad har du redan en av de tre tillfällena avklarade, så drick inte mer från din Sire, vad han än säger eller hur mycket du än tror att du behöver - För blodsbandet är som ett knark. Efter första tillfället börjar du redan känna varma känslor för den du dricker av. De flesta nyomfamnade är mer förlåtande mot sin Sire än de antagligen skulle vara mot den som nyss mördat dem. Dricker du andra gången blir du som en Alkis på torken. Tredje gången är du, som sagt, fast.   Här kommer anledningen till varför Anarachs ofta förbjuder det, och Camarilla ser ner på det (om de inte har något att vinna på det såklart, ormjävlarna): När du är under ett blodsband upplever du en onaturlig och oförklarlig lojalitet till din regent. När blodsbandet är riktigt starkt börjar det likna en vansinnig förälskelse, du är beredd att göra vad som helst för din regent, och tanken på att svika hen känns mer skrämmande än döden. Att försöka gå mot blodsbandet är både svårt och ansträngande, är du inte stark nog kan det till och med bli omöjligt.  
Regler: För att upprätta ett blodsband måste slaven dricka en hunger värt av blod från sin blivande regent sammanlagt 3 gånger med max ett år mellan varje tillfälle, men med minst en natt mellan. När blodsbandet är upprättat kan regenten låta sin slav dricka fler gånger, varje gång hen dricker ökar styrkan i blodsbandet ned ett steg, upp till max 6. Slaven måste lyckas med ett Resolve + Intelligence mot en svårighetsgrad lika med blodsbandets styrka för att gå mot sin regents intressen eller befallningar. För att bryta sig fri måste slaven hålla sig undan från sin regent ett bra tag, varje session måste hen lyckas med ett Resolve + Intelligence mot en svårighetsgrad lika med blodsbandets styrka, om framgångsrik sjunker styrkan med 1. Hen är helt fri när styrkan blir 0.   En regent kan ha lika många slavar som hen har Blood Potency, om hen skapar fler befrias den äldsta. En slav kan dock bara ha en regent, och kan inte bindas till någon annan innan blodstyrkan blir 0.
 

Ghouls:

  Ghouls är dödliga som matats med vampyrblod. Det räcker med en gång, vilket också räknas som det första tillfället för ett blodsband. Att dricka direkt från vristen är för dödliga en extatisk känsla starkare än till och med den mörka kyssen, och Ghouls med ett beroende kan bli farliga i sin jakt efter sin regents blod, vilket är varför en smart kindred ser till att bara låta dem dricka direkt från källan en gång, dels för att låta ghoulen vara någorlunda självständig och inte en viljelös slav. Dels för att första steget av blodsbandet är ganska lätt att ignorera till och med för en dödlig, och risken att Ghoulen gör något dumt för att få sitt vampyrblod minskar. Istället tappar vampyren upp sitt blod i ett kärl, vilket upprätthåller Ghoultillståndet utan att stärka blodsbandet - som sagt, ett blodsband måste komma direkt från vristen.   Varför vill man ha en ghoul? Dels kan du dricka från en ghoul, och hen kommer med största sannolikhet inte neka, då de är i beroendeställning till dig. Dels blir en ghoul mäktigare än en vanlig dödlig, läker sår snabbare, slutar åldras så länge de har tillgång till sin regents blod, och får dessutom tillgång till en av sin regents blodsdiscipliner. En light-version av en childe.   Eftersom de inte är direkt blodslavar (om deras regent vet vad de sysslar med) är de tillåtna bland Anarchs. Så länge du inte missbrukar det och orsakar ett maskeradbrott, såklart. Till skillnad från dina childer har du ansvaret för dina Ghouls.  
Regler: En ghoul är en dödlig som druckit en hunger värt av blod från din vrist minst en gång. Dödliga blodslavar blir alla Ghouls, men räknas inte som det då de saknar initiativförmågan och därmed nyttan med att ha den här sortens dödlig tjänare. En Ghoul slutar åldras och kan därmed vara för evigt. Minst en gång per månad måste de dricka blod från sin regent för att upprätthålla ghoul tillståndet, men bör då matas med blod från en behållare och inte direkt från vristen. En Ghoul har många fördelar över en dödlig tjänare: De har en starkare lojalitet då de har ett blodsband med styrka 1 på sig, de åldras inte så länge de får dricka sin regents blod, och de får även tillgång till en rank 1 blodsdisciplin från sin regents starkaste blodsdisciplin, om två är lika starka väljer regenten vilken av dem.   Eftersom en Ghoul inte är en blodslav (mindre än 3 styrka på blodsbandet) finns det ingen begränsning annat än att vampyren måste kunna föda alla. Men ju mer Ghouls, desto större risk för ett maskeradbrott, ST bör bestraffa missbruk.
 

Omfamning:

  Du lär vara hyfsat införstådd i den första biten, den som skall omfamnas måste dö, av blodförlust. Vanligtvis genom att dricka hen tom på blod (två flugor i en smäll) men även att få dem att förblöda med vassa instrument eller liknande. Så länge dödsorsaken är blodförlust är det ok. Omfamningen går helt enkelt ut på att ersätta en kines blod med vampyrblod. Efter detta är avklarat, efter sista hjärtslaget har stillat, öppnad man sin vrist och sätter den mot den dödliges mun. Liket kommer då dricka ditt blod. "Omfamning" är en väldigt förskönande omskrivning av en nekromantisk blodritual. Du måste låta hen dricka minst 4 hunger, och riskera att drabbas av bestens hunger med allt blod. Därefter kommer liket sluta dricka. Resten av natten och kommande dag är liket bara ett lik, men om allt fungerat kommer liket resa sig nästa solnedgång, en vampyr av din klan, en generation högre än du. Vissa thinbloods tar längre tid på sig, vissa hinner till och med börja ruttna innan de reser sig.   På tal om tunnblod. Är du generation 12 eller 13, se till att inte föröka dig. Du har vampyr aids. Din avkomma, om de någonsin vaknar, vaknar som tunnblod. En generation 12 har väl en 50/50 chans att skapa en generation 13 vampyr istället för ett tunnblod. Lägre generationer har dock haft oturen att skapa thinbloods, men de är väldigt ovanliga. En kindreds motsvarighet till missfall. Förr i världen tog dessa av daga, då de sågs som ett tecken på Gehennas ankomst. Ja, även bland oss Anarchs. Men det senaste har mängden tunnblod ökat till en nivå där de är en oundviklig del av vårt samhälle.   Jag har personligen inget mot tunnblod, annat än att jag tycker jävligt synd om dem, och även om jag inte tycker de borde avrättas som sjuka djur, tycker jag att de fall där de aldrig stiger ur jorden är en nåd för både dem och deras sire. En tunnblods existens i vårat samhälle är lidande, antingen föraktade för sitt svaga blod, ihjälslagna och jagade för att hindra gehenna, eller utnyttjade som verkyg av både vampyrer och andra inkvisitionen.  
Regler: Ett lik tömt på blod kan matas med 4 hunger värt av blod för att skapa en kindred en generation högre än du, av samma klan. Brujahs childer blir Brujah, etc., såvida de inte blir tunnblod eller caitiffer såklart. Liken förblir så resten av natten och fram till nästa solnedgång, då du rullar Stamina + Blood Potency mot svårighetsgrad 3. Om du lyckas har du omfamnat en ny vampyr in i natten med ett blodsband på styrka 1. De skapas som en ny karaktär skapas.   Du tappar dessutom en Humanity, att skapa en av de fördömda är ingen välgärning och gör dig mindre mänsklig.
 

Diablerie:

  Den största synden. Den oförlåtliga överträdelsen. Det enda tillfället det är tillåtet är när den är sanktionerad av Anarchstaten med en blodsjakt. Diablerisering, själaslukande, svart amaranth, handlingen har många namn, men går ut på att du tömmer en vampyr på blod. Dricker hen så tom att du till slut börjar dricka hens essans, eller "själ" som religöst lagda kindred skulle säga. Det är inget en vampyr låter någon göra hur som helst, det krävs att hen hålls fast, antingen av starka järnkättingar eller av en hel hoper vampyrer som håller vampyren nere medans illgärningsmännen utför sitt illicita förehavande. Det är inte bara en fryktansvärt grym handling, en vampyr är immun mot den mörka kyssens smärtstillande effekt, och det tar lång tid att tömma en vampyr, under vilken hen tvingas känna hans liv långsamt bokstavligt rinna ur dem. Tänk dig den utdragna dödsångesten. Till och med Sabbaten förbjuder diablerisering, om så bara mot vampyrer i sin egen sekt.   När dådet är utfört måste den som utfört handlingen spendera en tid på att kämpa för att förneka offrets själ, i ett fall av poetisk rättvisa kan det ibland bli så att offrets själ vinner och tar över syndarens kropp, men det är ovanligt. Vanligtvis händer ingenting alls, ingen vet riktigt exakt hur effekten går till, men efter en framgångsrik diablerisering usurperar banemannen offrets klan och generation, med delar av eller alla tillhörande blodsdiscipliner, samtidigt som de behåller de blodsdiscipliner de redan hade. Det är därför diableriseringen är så frestande för vissa, och så förbjuden: Oförtjänt makt. Att utföra osanktionerad diablerisering, ens mot sektens fiender, är ett nästan 100% säkert sätt att få en blodsjakt utlyst över sig. Och tro inte att du kan hålla det hemligt. Alla med minsta droppe Auspex i sina ådror ser direkt de svarta tentaklerna kring din själ, och de sitter i flera år.  
Regler: Målet måste hållas fast under hela första delen av förfarandet, den där du dricker vampyren tom på blod. Om vampyren kämpar mot, räkna med ett helt gäng Strength + Brawl mot Strength + Brawl kast. Sannolikt behöver du ha andra där som håller fast vampyren, alternativt hålla vampyren still med andra medel, t.ex. kättingar och liknande, om vampyren sliter sig loss så mycket som en gång kan du inte diablerisera hen resten av sessionen, att försöka kommer bara döda hen. Vampyren måste drickas till hunger 5, varpå den drabbas av en hunger frenzy som den antagligen inte kommer försöka motstå.   Om du fortfarande har vampyren i sitt grepp efter det, börjar nästa steg, själva diableriseringen. Du tappar omedelbart en Humanity, och rullar sedan Humanity + din Blood Potency mot målets Resolve + Blood potency. Varje success ger 5 xp att omedelbart spendera på att öka din bloodpotency eller välja discipliner och krafter från offrets kända discipliner. Om ingen vinner ger diableriseringen ingen effekt annat än den svarta auran. Vinner motståndaren förlorar du en humanity per motståndarens vinsmarginal. Om detta får din Humanity att nå 0 eller mindre förlorar din själ kampen och du slutar att vara du, offret tar över din kropp och din tid som odödlig är över. Din kropp blir en NPC under STs förfogande.   Om diableriseringen var framgångsrik tillhör du nu offrets klan, vilket ändrar vilka discipliner som är klan discipliner när du levlar din karaktär. Var offret av lägre generation än du antar du den generationen, var den högre höjs din generation ett steg (om offret var generation 7 och du generation 12 blir du generation 7. Var offret generation 12 och du generation 7, blir din generation 8). Oavsett om du vann eller inte antar din själ den avslöjande svarta auran. Hur länge auran varar beror på mellanskillnaden i generationer i år, dock alltid minst ett år. Under den tiden är all kontakt med kindredsamhället en risk, Auspex är inte direkt en ovanlig blodsdisciplin.   Efter en diablerisering, framgångsrik eller inte, hinner tiden ikapp vampyrens lik, gamla vampyrer förvandlas till mumier, skelett eller till och med damm, medan yngre vampyrer förvandlas till ruttnande lik motsvarande tiden som förflutit sedan de omfamnades. Detsamma som för vilken slutgiltig död som helst med andra ord.


Comments

Please Login in order to comment!