Presence

Beskrivning
  Vampyrer är varelser grace och dödlighet, assoscierade med både fruktansvärt våld och oemotståndlig skönhet. Vampyrer växlar mellan denna drömlika och mardrömslika form beroende på åskådare och vampyrens nycker. Få krafter belyser denna bipoläritet som Presence som används för allt från att locka till sig byten och få hot att skingras i skräck, till kontroll över massorna, känslomässig manipulation och påtvingad tillgivenhet.

Karaktäristik
  Presence påverkar offrets känslor, inte deras tankar, som Dominate. Detta gör dem mer flexibla eftersom de har sin kognitiva förmåga intakt, men också mer opålitliga. För att kunna bli påverkad av Presence krävs att offret befinner sig i vampyrens närhet, eller i alla fall inom hörhåll. Disciplinens effekt kan inte sändas via elektroniska medel, om inte användaren har kraften Star magnetism (Presence 5). Att upptäcka kraften och spåra den är svårt till och med för någon som besitter Sense the unseen (Auspex 1), som i så fall måste leta efter spår av specifikt Presence användning.
Presence förmågor stackar inte, en vampyr som har både kraften Awe och Entrancement aktiv på samma mål lägger bara till sin Presence rating från en av förmågorna vid sociala Persuastion-kast. I strid fungerar bara förmågorna Dread gaze och Majesty, då att försöka charma någon som bestämt sig för att skada en inte riktigt fungerar.
Typ: Mental
Maskeradhot: Lågt till medium. Presence är en subtil kraft, ofta förstår inte ens deras offer att de blivit utsatta för något. Som vanligt med blodsdiscipliner kan de högre nivåerna vara mer riskabla och i Potence fall lämna förvirrade åskådare efter sig, särskilt efter att effekten av kraften klingat av.
Blodresonans: Sangviniskt.

Nivå 1
  Awe
Offer för den här förmågan finner sin uppmärksamhet oförklarligt dragen till vampyren, och kan finna sig plötsligt hålla med om någonting hen kan minnas att hen förr brukade tycka precis motsatsen om. Förmågan skapar inte direkt besinningslös förälskelse, men är mäktig nog att påverka de flesta dödliga.
 • Cost: Gratis
 • Dicepools: Manipulation + Presence vs. Composure + Intelligence.
 • System: Lägg till Presence till alla Skill-kast som innefattar Persuasion och Performance, och även andra Charisma-kast om ST finner det lämpligt. En person som är medveten att hen blir manipulerad kan slå ett motståndsslag, Composure + Intelligence mot vampyrens Manipulation + Presence. Om hen vinner blir hen immun under resten av scenen. Om hen crittar blir hen immun resten av natten. Efter att kraften klingat av anammar personen sin ursprungliga uppfattning eller åsikt igen.
 • Duration: Resten av scenen eller till vampyren stänger av förmågan.
Daunt
Istället för att attrahera folk används den här förmågan för att avskräcka dem. Med den här förmågan utstrålar vampyren sen sådan hotfullhet och illvilja att alla dödliga och till och med vampyrer aktar sig noga för att agera mot hens vilja.
 • Cost: Gratis
 • System: Lägg till din Presence rating till alla kast med Intimidation. Attacker mot vampyren kan bara göras efter ett lyckat slag av Composure + Resolve mot svårighetsgrad 2. En vampyr kan inte ha både Awe och Daunt aktiva samtidigt.
 • Duration: Resten av scenen eller till vampyren stänger av förmågan.

Nivå 2:
  Lingering kiss
En vampyrs kyss, med undantag av Potence Brutal feed, åtföljs alltid av en extatisk känsla hos dödliga. Det är inget nytt. Men Lingering kiss lämnar andra kyssar i dammet. Dödliga som blir biten av någon med denna kraften blir beroende av bettet, till och med besatta av det, och kan aktivt söka upp vampyren för att bli biten igen. Detta kan, om vampyren inte är försiktig, leda till saker som anemi hos den som ger sig själv för ofta åt vampyren, självskadebeteende i ett försök att vinna vampyrens sympati eller tvinga hen att dricka för att sluta såret. I värsta till och med ren stalking, där offret kan mörda andra hen upplever som konkurrenter, eller till och med vampyren själv i ren svartsjuka. Oavsett detta anses kraften vara ett lätt sätt att skaffa sig en flock dödliga att livnära sig på.
 • Cost: Gratis
 • System: Vampyren kan välja att aktivera förmågan eller inte när hen dricker. Därefter lägger vampyren till sin Presence rating till alla Charisma-baserade kast mot offret. Offret kan varje vecka göra ett Willpower kast mot vampyrens Presence, om hen vinner tre veckor i rad eller crittar någon gång, avbryts effekten. ST avgör hur offret reagerar på sin tid som blodsdocka om hen lyckas bryta sig fri.
 • Duration: Tills den målet bryter sig fri.

Nivå 3:
  Dread gaze
Med en blick kan vampyren en få dödlig att springa för sina liv, och vampyrer att krypa ihop som piskade hundar eller fly i rötschreck frenzy.
 • Cost: En Rouse Check
 • Dicepools: Charisma + Presence vs. Composure + Resolve.
 • System: Genom att blotta huggtänderna i en rovdjursliknande grimas kan vampyren sätta skräck i en individ. Vampyren rullar Charisma + Presence mot målets Composure + Resolve. Nedan följer vad som händer vid varje resultat.
  Fail: Dödliga kan inte agera i annat än sitt eget försvar, vampyrer och andra övernaturliga påverkas inte.
  Win: Dödliga flyr för sina liv bort från vampyren, vampyrer blir oförmögna agera annat än i sitt eget försvar om de inte spenderar Willpower lika med vinstmarginalen (minst en poäng oavsett).
  Crit: Dödliga blir katatoniska, apatiska, deras sinnen brutna av skräck. De lägger sig i fosterställning och kan inte agera över huvud taget. Vampyrer måste omedelbart motstå en terror frenzy check mot svårighetsgrad 3. Om de vinner påverkas de på samma sätt som vid en win (se ovan).
 • Duration: En scen.
Entrancement
Vampyren fokuserar sin onaturliga dragningskraft till ett mål och ingjuter i dem en överväldigande fascination eller blind förälskelse, som att falla hals över huvud för någon. Målet kommer göra sitt bästa för att förbli i vampyrens gunst, så länge det inte skadar hen själv, hens nära och kära eller går mot hens övertygelser.
 • Cost: En Rouse Check
 • Dicepools: Charisma + Presence vs. Composure + Wits.
 • System: Vampyren behöver bara personens uppmärksamhet och vinna ett tävlingskast mellan vampyrens Charisma + Presence mot målets Composure + Wits. Effekten varar en timma +  en timma för varje vinstmarginal. Vampyren kan förnya kraften i oändlighet med ett men ett tävlingskast enligt Dicepools ovan, men ett misslyckat tävlingskast avbryter omedelbart effekten och gör målet immun mot kraften resten av natten. Om vampyren vinner tävlingskastet kan hen lägga till sin presence till alla Social-kast mot målet. Att fråga efter något som uppenbart kommer skada målet, hens kära eller bryter mot hens Tenets misslyckas automatiskt och medför ett nytt tävlingskast enligt Dicepools ovan. Om ett sådant kast misslyckas avbryts kraften omedelbart och målet blir immun mot förmågan resten av natten.
 • Duration: En timma + en timme för varje vinstmarginal.

Nivå 4:
  Irresistable voice
Amalgam: Dominate 1
Vampyrens Presence blir en kanal för dess Dominateförmågor, vilket möjliggör att använda Dominate utan ögonkontakt.
 • Cost: Ingen extra kostnad
 • System: Bara vampyrens röst krävs nu för att dominera någon. Detta gäller inte om rösten färdas genom elektroniska medel, så som en telefon, högtalare eller dylikt.
 • Duration: Passiv.
Summon
Vampyren kan kalla till sig personer hen tidigare varit mål för hens Awe, Entrancement eller Majesty förmågor, eller om de druckit vampyrens blod åtminstone en gång. Personen kan befinna sig var som helst i världen och ändå känna sig oförklarligt och kraftigt dragen till vampyren som använder kraften. Målet kommer göra vad den kan för att ta sig till vampyren, så länge det inte riskerar liv och lem eller finansiell situation. Hen kommer inte försöka simma över Atlanten, sälja sitt hem för att ha råd med en biljett eller missa ett viktigt möte. Men hen kommer att göra vad hen kan för att ta sig fram. Kraften varar en natt, om personen inte hinner fram under den natten avtar dragningen, men vampyren kan upprepa proceduren flera nätter i rad om så krävs om målet är väldigt långt borta eller väldigt motvilligt.
 • Cost: En Rouse Check
 • Dicepools: Manipulation + Presence vs. Composure + Intelligence.
 • System: Användaren måste koncentrera sig i fem minuter under vilken hen frammanar en bild av den som kallas i huvudet och rullar sedan Manipulation + Presence mot målets Composure + Intelligence. Om hen vinner slaget hör personen kallelsen, men kan inte säkert hinna fram i tid. Om hen crittar kommer målet omedelbart att avbryta allt hen håller på med och göra allt hen kan, förutom att utsätta sig själv eller sitt livssituation för fara, för att så snabbt som möjligt ta sig till vampyren.
 • Duration: En natt.

Nivå 5:
  Majesty
Vid denna disciplinens topp kan vampyren förstärka sin uppenbarelse till övernaturliga nivåer. Hen kan uppfattas som hjärtskärande vacker, monstruöst skräckinjagande eller bärandes obrytbar makt. Att utsättas för Majesty är som att stå inför en gud.
 • Cost: Två Rouse Checks
 • Dicepools: Charisma + Presence vs. Composure + Resolve.
 • System: Alla som befinner sig i närheten finner sig oförmögna att agera mot vampyren på något sätt utom i ren självbevarelsedrift. En person kan försöka bryta förtrollningen med hjälp av ett tävlingskast, Composure + Resolve mot vampyrens Charisma + Presence. Vinner hen får hen en turns frihet + en turn per vinstmarginal innan hen faller in i förtrollningen igen. Bara en crit kan helt bryta förtrollningen och göra hen immun resten av scenen.
 • Duration: En scen.
Star magnetism
Presencekrafter påverkar nu även folk över elektroniska medel, så som telefon eller en livesändning. Inspelade filmer eller fotografier behåller dock inte kraften.
 • Cost: En extra Rouse Check utöver den kraft som används
 • System: Awe, Daunt och Entrancement fungerar nu över elektroniska medel. Om Entrancement används måste vampyren tydligt säga målets namn, då Entrancement bara fungerar på en person, andra tittare kommer bara uppfatta personen som charmerande, men inte på något övernaturligt sätt.
 • Duration: Enligt kraften som används.

Comments

Please Login in order to comment!