Potence

Beskrivning
  Det finns ett ordspråk om Brujah, "Man underskattar bara en Brujah en gång." Brujah är inte den enda klanen med Potence, men de råkar vara den mest hetlevrade, vilket gett upphov till talesättet. Potence är rå fysisk styrka som överstiger till och med den hos andra kindred. Kraften är besten släppt lös i vampyrens muskler. Kraften används för mer än att bara slå saker, men det är definitivt vad kraften är bäst på, och låter den skruttigaste gubb-vampyren slita en ung bodybuilder i två eller fler delar på ett ögonblick.

Karaktäristik
  Typ: Fysisk
Maskeradhot: Medium till högt. De minst uppenbara uttryck av kraften kan bortförklaras med rå styrka, men när betong krossas och hus rämnar börjar den ursäkten förlora den lilla trovärdighet den hade.
Blodresinans: Kolerisk

Nivå 1:
  Lethal body
Men den här kraften är användaren kapabel att orsaka fruktansvärd skada på dödliga, slita loss hud och krossa ben med bara fingrarna.
 • Cost: Gratis
 • System: Låter användarens Unarmed attacker orsaka aggravted damage hos dödliga, om vampyren vill, och dessa attacker ignorerar även en poäng rustning för varje poäng Potence vampyren har.
 • Duration: Passiv
Soaring leap
Låter vampyren kanalisera kraften till sina ben och hoppa högre och längre än någon dödlig.
 • Cost: Gratis
 • System: Låter vampyren hoppa 3*Potense lodrätt och 5*Potence vågrätt. Vampyren behöver inte ta sats först.
 • Duration: Passiv

Nivå 2:
  Prowess
Vampyrer med Potence kan utvinna mycket större styrka ur blodet än de som inte har den.
 • Cost: En Rouse Check
 • System: Låter vampyren lägga till sin Potence rating till Unarmed damage och halva sin Potence, avrundat uppåt, till Melee damage.
 • Duration: En scen

Nivå 3:
  Brutal feed
Känd som den "brutala kyssen" låter Brutal feed en vampyr tömma en varelse på blod på sekunder genom att klämma dem som ett juicepaket, blodet fullkomligt forsande ur dem. Resultatet är ett väldigt effektivt, om än söligt, sätt att dricka. Används ofta i strid, där den manglade kroppen lätt kan förkläs som bara ytterligare en stupad.
 • Cost: Gratis
 • System: Vampyren kan anända krafte om hen vill för att tömma en varelse på blod på sekunder, vanligt vis inom en turn, där vare släckt hunger gör en poäng aggravated damage när blodkärl krossas och inre organ mosas. På vampyrer, med väldigt lite användning av organ och blodkärl, gör bettet istället superficial damage. Rustning är dessutom värdelös mot bettet, då skadan kommer sig av inre blödning snarare än yttre sår. I strid aktiveras Brutal feed omedelbart efter en lyckad brawl attack som utförs med huggtänderna. ST kan även bestämma att denna sortens brutala mord ådrar sig stains på vampyrens humanity.
 • Duration: Ett dricktillfälle
Spark of rage
Amalgan: Presence 3
Genom att kombinera Potence och Presence kan vampyren injaga vrede eller till och med frenzy i en folkmassas hjärta, lika lätt som beundran eller skräck. Hen måste dock vara noga med var hen riktar vreden så att den inte riktas tillbaka mot hen själv.
 • Cost: En Rouse Check
 • Dicepools: Manipulation + Potence vs. Composure + Intelligence
 • System: Vampyren kan lägga till sin Potence rating i alla försök att uppvigla en person eller folkmassa till att ta till våld. Användaren kan dessutom rulla Manipulation + Potence mot en annan vampyrs Composure + Intelligence. Om hen lyckas måste vampyren omedelbart rulla för att motstå fury frenzy mot svårighetsgrad 3.
 • Duration: En scen
Uncanny grip
Låter en vampyr gräva in fingrar och tår i hårda ytor, vilket låter dem klättra upp för eller hänga från hårda, plana ytor utan annat grepp. Detta lämnar dock märken efter sig för ett uppmärksamt öga, då det handlar om rå styrka, inte superhjälte klibbighet.
 • Cost: En Rouse Check
 • System: Låter vampyren automatiskt lyckas med alla test för att klättra upp för en ickemetallisk yta. Brons, coppar, eller andra mjukare metaller kan fortfarande genomborras. Glas krossas dock, om det inte är den plastbundna glas som finns i vindrutor och kontorshöghus. Vampyren kan även hänga ifrån väggar och tak upp till en scen, men måste vara barfota för att kunna hänga från fötterna. Klättrandet lämnar dock spår eftersig som kan upptäckas med ett Intelligence + Investigation kast mot svårighetsgrad 2. Spår i glas enligt ovan behöver inte ens rullas för att upptäckas.
 • Duration: En scen

Nivå 4
  Draught of might
Vampyrens blod mättas med kraften av Potence, och den som dricker vampyrens blod får ta del av den. Att dricka en vampyrs på detta sätt räknas som att dricka blod för att bli bunden av ett blodsband, men det spelar mindre roll för vampyrens ghouls eller andra som redan är bundna till vampyren. Men att få ta del av kraften kan vara motivation nog för att få vampyrer att ta risken. Detta är motsvarigheten till Celeritys Draught of elegance.  
 • Cost: En Rouse Check
 • System: Genom att dricka en Rouse Check värd av blod från vampyren får drickaren hälften av vampyrens Potence rating, avrundat nedåt, och får även tillgång till vampyrens Potencekrafter upp till den nivån.
 • Duration: En natt för kine, för vampyrer tills hunger når 5 eller tills de dricker nästa gång.

Nivå 5:
  Earthshock
Vampyrens styrka börjar uppnå nivåer där den kan likställas med en naturkatstrof. Genom att slå nävarna eller foten i marken skapar hen chockvågor i marken som kan kasta omkull omkring dem på marken. Förmågan borde dock användas försiktigt, så att inte de bokstavligt talat river hela huset.
 • Cost: Två Rouse Checks
 • System: Kräver inget kast för att aktiveras. Alla inom en fem meters radie kring vampyren måste göra ett Dexterity + Athletics kast mot svårighetsgrad 3, där resultaten är:
  Crit win resulterar att de håller balansen och kraften inte får någon effekt.
  Win resulterar i att de bara kommer ur balans och tappar deras nästa action.
  Fail resulterar att de flyger omkull, tappar sin nästa action och måste spendera nästa turn på att resa sig upp igen.
  Kraften orsakar stora indirekta skador, lämnar stora sprickor i asfalten och om den används i ett rum kastar omkring möbler och krossar speglar. Om kraften dessutom används på något annat än bottenvåningen/källaren riskerar golvet dessutom att rämna under dem och få alla i rummet att störta ner i våningen nedanför. Kraften kan bara användas en gång per scen.
 • Duration: En användning.
Fist of Cain
Gör vampyrens kropp till hens ultimata vapen. En förmåga som låter vampyren bokstavligt riva både dödliga och vampyrer i bitar, slita huvudet av dem eller köra ner näven i halsen på dem och dra ut deras hjärta genom munnen. Det finns legender om vampyrer som i envig kunnat nedgöra till och med varulvar med denna kraft.
 • Cost: En Rouse Check
 • System: All Brawl damage under en scen blir aggravated damage.
 • Duration: En scen.

Comments

Please Login in order to comment!