Oblivion

Beskrivning
  Med en här blodsdisciplinen utövar vampyren makt över skuggorna och o-livet självt. Vissa kallar källan till denna kraft Avgrunden, andra kallar den Labyrinten, men oavsett vilket kontrollerar de den mörkaste kraften från skuggorna dit de döda går för att dö. Den som bemästrat denna kraft kan klä sig i natt, förslava andar eller strypa offer med bara skuggans makt. Varje gång de använder kraften riskerar de att locka till sig något mörkare än döden självt, och dubbelt så hungrig.

Karaktäristik
  Källan till Oblivions förmågor är ett extradimensionellt plan av tomhet och död, från vilken användaren kallar varelser som trotsar förklaring att anfalla fiender eller tvinga andar till lydnad. I vår värld manifsterar sig dessa varelser som tvådimensionella projiceringar på tredimensionella ting. Skuggor, kan man kalla dem, de har en egen vilja, men lyder oftast vampyren som manat dem till vår värld. Detta gör dem immuna mot alla fysiska attacker, som träffar föremålet de projiceras mot istället för dem själv. De tar fortfarande skada av solljus och eld, och tar då skada som en vampyr av blood potency 1. De tar även en poäng aggravated damage per turn av direkt och skarpt ljus, och kan även skadas av välsignade vapen eller artefakter, superfical eller aggravated beroende på om användaren har True Faith.
Oblivions krafter är ineffektiva i skarpt upplysta områden. Dagsljus och rum utan skuggor är särskilt nedsättande och får alla Oblivionkrafter att misslyckas automatiskt. Normalt belysta rum ger en tärnings avdrag på alla Oblivionförmågor. Att använda kraften drabbar dessutom vampyrens psyke, och vissa krafter orsakar stains när tomheten sipprar in i användarens själ.
Typ: Mental
Maskeradhot: Medium till högt. Varelserna från avgrunden syns sällan på kamera, men är synliga för alla ögonvittnen.
Resonans: Blod utan resonans.
Specialregel: Varje 1a och 10a på en Rouse Check orsakar en stain, utöver eventuell hunger. Om användarens blood potency tillåter rerolls av Rouse Checks kan dessa tärningar väljas att rullas om.

Nivå 1:
  Shadow cloak
Genom att subtilt påverka skuggor i bakgrunden kan vampyren undvika att dra till sig uppmärksamhet eller framstå som extra hotfulla i dödligas ögon.
 • Cost: Gratis
 • System: Ger 2 ,bonustärningar till varje Stealth roll eller Intimidation roll mot dödliga.
 • Duration: Passiv
Oblivion's sight
Vampyren stänger sina ögon och när de öppnas igen är de helt svarta, utan vita. Kraften låter vampyren se i absolut mörker, eller se andar som inte aktivt försöker gömma sig.
 • Cost: Gratis
 • System: När kraften aktiveras blir vampyrens ögon övernaturligt anpassade till mörker, vilket låter dem ignorera alla avdrag för mörker, mundant så väl som övernaturligt. Vampyren behöver dock fortfarande sina ögon för att se och ögonbindlar och liknande förblindar den som vanligt. Om ett spöke är närvarande och inte aktivt använder Stealth eller en övernaturlig kraft blir hen synlig för vampyren, och uppenbarar sig då som spöket vill ses, som ett lik med såren som orsakade deras död fortfarande synliga, ett monstruöst andeväsen eller en formlös dimma. Spöken blir inte automatiskt medvetna om att det har setts, men om de blir det agerar de oftare med rädsla eller vrede än passitivitet.
  Kraften låter fortfarande inte vampyren vidröra spöket.
 • Duration: En scen

Nivå 2:
Shadow cast
Oblivions krafter är mäktiga, men beroende av skuggor i omgivningen. Denna kraft låter vampyren använda sin egen skugga som hemvist för varelserna från tomrummet, från vilken vampyren kan använda Oblivions andra krafter, och utan att vara i behov av andra skuggor. Varelsen härmar användarens rörelser, men kan ibland växa sig monstruös eller förvriden beroende på användarens känslor.
 • Cost: En Rouse Check
 • System: Att aktivera kraften frammanar en övernaturlig skugga från vampyrens kropp. Så länge kraften är aktiv kastar vampyren denna skuggan som inte kan jagas bort av annat än solljus. En åskådare kan lägga märke till denna skugga som kastas oberoende av ljuskällor med ett Wits + Awareness kast mot svårighetsgrad 3. Vampyren kan styra sin skugga, förlänga och förvrida den som hen vill, men den måste fortfarande ha kontakt med vampyrens kropp. Den kan förlängas upp till dubbla användarens Oblivion rating i meter för att användas i kombination med andra Oblivion förmågor, så som Shadow Perspective. Att stå i tomrummet är en förtvivlande känsla, ett offer som står i vampyrens skugga tar en poäng extra superfical Willpower skada vid sociala konflikter.
  Skuggan lyder normalt vampyren, men ST kan om hen vill ta över kontrollen över skuggan kortare stunder.
 • Duration: En scen.
Arms of Ahriman
Amalgam: Potence 2
Vampyren frammanar skugglika tentakler från tomrummet som angriper en eller flera offer från skuggorna genom att antingen slingra sig upp för deras kropp eller angripa deras skuggor. Tentaklerna håller sedan fast eller stryper sina offer.
 • Cost: En Rouse Check
 • Dicepools: Wits + Oblivion
 • System: Vampyren lägger en turn på att frammana en tentakel, och betalar en Rouse Check. Med hjälp av dessa kan hen sedan utföra bludgeoning och grappling attacker på avläsna mål kommande turns. Fler tentakler kan frammanas genom att dela upp vampyrens dicepool för att anfalla flera mål samtidigt. Tentaklerna attackerar med Wits + Oblivion, gör superficial damage eller grapple, och lägger till halva vampyrens potence avrundat uppåt som bonus superficial damage.
Exempel: Vampyren använder Arms of Ahriman sin första turn i en strid mot två vakter. Vampyren har Wits 4, och Oblivion 3, 7 tärningar totalt. Nästa turn kan hen välja att göra en attack med tentakeln mot en vakt och använder då alla 7 tärningar. Vill hen attackera bägge får hen dela upp sina tärningar, t.ex 4 på en och 3 på en, eller 1 på en och 6 på den andra, hur hen nu väljer att lägga upp sin taktik. Nu sträcker sig två tentakler ur skuggorna mot vampyrens fiender.
 • Vampyren kan inte gör något annat än att kontrollera tentaklerna så länge förmågan är aktiv. Tentaklerna kan nå mål upp till dubbla användarens Oblivion rating, delar på 3 poäng HP, men tar bara skada av skarpt direkt ljus, så som en stark ficklampa eller dagsljus. Tänk på att som skuggor rör de sig längst ytor, inte över luft, ta detta med i beräkningen när deras räckvidd avgörs. Försvar mot ljus görs med vampyrens Wits + Oblivion mot svårighetsgrad 3 (artificiellt ljus) eller 6 (dagsljus), och kan antingen användas för att slinka undan och gömma sig från ljuset eller tvinga sig själva att uthärda ljuset och ta en poäng aggravated damage, men fortsätta sin attack. Misslyckas kastet tar de en poängs aggravated damage och kan inte fortsätta sin attack.
  Eftersom tentaklerna attackerar sina offer med magiska medel krävs det viljestyrka för att motstå dem. Ett offer rullar Resolve + Composure för att motstå tentaklernas grepp, om de vinner kan de röra sig igenom dem utan att ta skada. Detta avskräcker inte tentaklerna som kan försöka sig på en ny attack nästa turn.
 • Duration: En scen, eller tills vamyren avbryter förmågan, eller tills tentaklerna förintas av ljus.

Level 3:
  Shadow pespective
Låter vampyren projicera sina sinnen in i en skugga i line of sight, och låter dem se och höra som om hen vore en del av den. Detta inkluderar sin egen skugga från Shadow cast.
 • Cost: En Rouse Check
 • System: Vampyren betalar en Rouse Check och aktiverar kraften. Vampyrens närvaro i skuggan kan inte upptäckas utan övernaturliga medel (t.ex Sense the Unseen (Auspex 1)), och under tiden kraften är aktiv erfar vampyren både sin kropps sinnen och de sinnen som befinner sig i skuggan - som att titta, lukta, känna och höra genom ett nyckelhål.
 • Duration: Upp till en scen, eller tills vampyren avbryter förmågan.
Touch of oblivion
Vampyren kanaliserar tomrummets kraft genom sitt blod. När vampyren rör vid någon laddas det samlade tomrummet ur likt elektricitet, men istället för att ge en stöt åldrar tomrummet berörd kroppsdel katastrofalt. Effektiv på alla kroppsdelar får tomrummet muskler att förtvina, senor att slitas av och ben att bli skört. Kan användas för att förtvina en kroppsdel, förblinda ögon eller strypa en hals.
 • Cost: En Rouse Check
 • System: Efter en Rouse Check griper vampyren efter en kroppsdel på målet, som då tar två poäng aggravated damage och en crippling injury. För att försöka gripa tag om ett förberett eller motvilligt offer krävs ett lyckat tävlingskast, Strength + Brawln mot Strength + Brawl. Om kroppsdelen är ett arm eller ett ben orsakas en crippling injury som kommer ta lång tids återhämtning för en dödlig att läka, om det ens går, medan en vampyr läker den som vanlig agravated damage. Om vampyren greppade efter ögon, öron eller mun kan målet bli blind, dövt eller stummt. Se crippling injuries (s. 309) för en lista av crippling injuries och deras effekter. Stympningar av den här sorten kan orsaka stains beroende på omständigheter, övertygelser etc. ST avgör.
 • Duration: En turn

Nivå 4:
  Stygian shroud
Vampyren frammanar skuggor ur alla rummets hörn, som kommer flödande ur alla vrår och skrymslen som om någon vridit på en kran av skugga. Ett område med en radie av dubbla användarens Oblivion rating försänks i mörker som från en månlös natt, medans ljud blir dämpade och svåra att urskilja. Någon som ser kraften utifrån ser skugga skölja över hela området och över alla som befinner sig i det. De förutom användaren som befinner sig i området har svårt att se eller höra någonting, och dödliga finner det till och med svårt att andas.
 • Cost: En Rouse Check
 • System: Användaren gör en Rouse Check och fokuserar en turn på att sprida skuggan över området. Förmågan täcker ett cirkulärt område med en radie av dubbla användarens Oblivion rating i meter, med användaren eller en punkt i hens line of sight (fysisk eller Shadow perspective) som mittpunkt. Alla mål som befinner sig i Stygian shroud får 3 tärningars avdrag på alla kast såvida de inte har kraften att se igenom övernaturligt mörker. Dödliga som befinner sig i området tar en poäng superficial damage varje turn.
 • Duration: En scen

Nivå 5:
  Shadow step
Låter vampyren kliva in i en skugga och ut genom en annan. Hurvida de vekligen kliver in i avgrunden eller går längs dess kant är något som diskuteras flitigt bland Lasombras lärde, men klart är att de stryker längs något fruktansvärt på vägen mellan skugga och skugga.
 • Cost: En Rouse Check
 • System: Vampyren måste gå in i en skugga stor nog att täcka hen, och kliva ut genom en annan skugga i hens line of sight (fysisk eller Shadow perspective). Rörelsen tar en turn, och vampyren kan ta med sig en passagerare på färden. Om offret inte är frivilligt, måste vampyren göra en framgångsrik grapple attack för att tvinga hen. Om vampyren tar en stain från sin Rouse Check tar också eventuell passagerare en stain.
 • Duration: En turn.
Tenebrous avatar
Vampyren kan kliva in i tomrummet och omdana sin fysiska form till en tvådimensionell varelse likt skuggorna hen kontrollerar, kapabel att röra sig över alla ytor och genom minsta skreva, stoppad endast av lufttäta utrymmen. I den här formen kan vampyren bara skadas av solljus och eld.
 • Cost: Två Rouse Checks
 • System: Det tar en turn att bli ett med tomrummet, under vilken vampyren inte kan företa sig någonting annat. När förvandlingen är klar kan vampyren röra sig sig oförhindrad i gånghastighet längs alla ytor, bara stoppad av lufttäta barriärer. I denna formen kan vampyren vira sig runt ett mål och med sitt mörker sänka alla deras kast med tre tärningar och kväva dödliga på samma sätt som Stygian shroud. Om hen är virad runt en dödlig kan hen dricka från denna utan att öppna dess vener.
  I skuggformen är användaren immun mot allt utom eld och solljus. Mentala förmågor som inte kräver en kropp kan användas, om ST finner dem lämpliga.
 • Duration: En scen eller tills användaren väljer att avbryta förmågan.

Comments

Please Login in order to comment!