CyberTech Huvud

Huvud

 
CyberTech
Rarity
Kostnad
Kod⁣⁣⁣⁣
Anslutningskrav⁣⁣⁣⁣
Energi
Artificiellt Ansikte
4
6 000
E,F
Styrenhet
Artificiellt Hår
4
10 000
H
Styrenhet
Artificiella Käkar
6
2 000
E,O
Tillbehör: Gälar
4
6 000
F,H
Styrenhet
20
Tillbehör: Larynxmikrofon
4
200
H
Styrenhet
1
Tillbehör: Röstförstärkare
4
1 200
O
Styrenhet
5
Tillbehör: Röstförvrängare
6
2 000
O
Styrenhet
2
BMI
6
10 000
Z
DNC
5
Tillbehör: Simstiminspelare
4
8 000
O
Styrenhet, DATOR
5
Tillbehör: Lojalitetsimplantat
10
30 000
O
BMI, DNC, Styrenhet, DATOR
Tillbehör: Puppeteer-implantat
10
90 000
O
BMI, DNC, Styrenhet, DATOR
Artificiella Öron
4
2 000
N,O
1
Tillbehör: Bullerskydd
4
400
O
Artificiella Öron,Styrenhet
1
Tillbehör: Filter
6
2 000
O
Artificiella Öron, Styrenhet
1
Tillbehör: Riktare
4
600
O
Artificiella Öron, Styrenhet
1
Tillbehör: Utökad
6
2 000
O
Artificiella Öron, Styrenhet
1
Artificiellta Ögon
4
2 500
N,O
1
Tillbehör: Automatisk Bländare
4
400
U
Artificiellta Ögon, Styrenhet
1
Tillbehör: Elektromagnetisk strålning (EMS)
8
6 500
U
Artificiellta Ögon, Styrenhet
1
Tillbehör: Foto/Video
4
600
U
Artificiellta Ögon, Styrenhet
5
Tillbehör: HUD
4
800
U
Artificiellta Ögon, Styrenhet
1
Tillbehör: Optisk Zoom
6
4 000
U
Artificiellta Ögon, Styrenhet
1
Tillbehör: Målanalysering
6
1 000
U
Artificiellta Ögon, Styrenhet, DATOR
1
Tillbehör: Pigmentenhet
6
1 000
U
Artificiellta Ögon, Styrenhet
1
Tillbehör: Realistiskt utseende
4
1 000
U
Artificiellta Ögon
Tillbehör: Retinal enhet
10
6 000
U
Artificiellta Ögon, Styrenhet
1
 

Artificiellt Ansikte

En utseendeenhet är ett slags flexibelt ansikte som kan anta vilka slags utseenden som helst. Utseendeenheten inkluderar alltid det cybernetiska håret med längdenhet. Däremot ingår inte en artificiell pigmenthud. Utseendeenheten är någonting som fortfarande är på experimentstadiet.
 
UPP

Artificiellt hår

Artificiellt hår med längdenhet är en relativt ny uppfinning. Enheten inkluderar även ett färgförändrande hår. Håret på en person med en sådan enhet kan alltså se ut hur som helst i fråga om längd och färg. Att lägga en bra frisyr klarar dock inte håret av själv. Det tar några sekunder att ändra hårlängden. Längdenheten består av en mängd mycket små spolar som reglerar hårets längd. Artificiellt hår är mycket hållbart och behöver sällan bytas.
 
UPP

Artificiellakäkar

Dessa käkar är mycket kraftigare än vanliga. De består av överkäkar och underkäkar. Dessutom fungerar de som fundament för artificiella tänder. Käkarna ligger helt under huden och kan inte avslöjas som artificiella såvida inte någon går in och opererar. Det finns dock varianter som avsiktligen gör att ägaren får ett vackert kromat ansikte. Man kan bita av ståltrådar och annat som tidigare var otänkbart. De artificiella tänder drabbas aldrig av karies eller andra tandproblem.
 
UPP

Tillbehör: Gälar

Detta cybernetiska implantat består av ett system som kan utvinna syre ur vatten. Gälarna består dels av syreupptagnings-filter och dels av yttre gällock. När man använder gälar måste man andas in vatten för att sedan trycka ut det genom gällocken.
 
UPP

Tillbehör: Larynxmikrofon

En larynxmikrofon (strupmikrofon) består av en mikrofon som opererats in i struphuvudet. Ljudet görs tydligare i in miniatyriserad signalprocessor. Fördelen med denna typ av mikrofon är att man kan tala mycket tyst, så att omgivningen inte kan höra vad man säger.
 
UPP

Tillbehör: Röstförstärkare

Röstförstärkaren är ett implantat som placeras i strupen. Det förstärker ägarens röst upp till megafonnivå. Det förekommer starkare modeller men de kan ge ägaren interna hörselskador. Standardinställningen innebär att normal samtalston inte förstärks medan om man skriker så ökas ljudet kraftigt.
 
UPP

Tillbehör: Röstförvrängare

Röstförvrängaren är ett implantat som placeras i strupen. Implantatet förändrar ägarens röst till oigenkännlighet. Det går att få röstförändraren att imitera en specifik röst.
 
UPP

BMI

Ett cerebralinterface (BMI) är ett mycket avancerat interface som opereras in direkt i hjärnan. Det har tre huvudsakliga funktioner: 1) som styrenhet ger den snabbviljemässig kontroll över olika kroppsdelar 2) som en avancerad VR-enhet med betydligt högre kapacitet än vanliga dermatroder 3) enheten kan slutligen användas för att ansluta olika speciella tillsatser (exempelvis biosofts, simstiminspelare och andra mer suspekta enheter). Ett cerebralinterface är mycket tekniskt komplicerad. Det består dels av en avancerad neurodollarmatris (NMX) som opereras in inuti hjärnan och dels av en mycket avancerad cerebral processor (CP) som tolkar och kodar signaler från och till NMX-systemet. Ingreppets komplexitet gör att det krävs intensivt efterarbete för att trimma in cerebralmatrisens olika funktioner.
 
UPP

Tillbehör: simstiminspelare

Denna tillsats till cerebralinterfacet gör att man kan spela in sina upplevelser till ett simstimprogram. Simstiminspelaren ansluts via ett internt DNC-nät till en intern dator. Dessutom måste man vara utrustad med artificiellt öga med videoenhet samt ett artificiellt öra.
 
UPP

Tillbehör:Lojalitetsimplantat

Denna tillsats till cerebralinterfacet, som är belagd med starka restriktioner, gör att ägaren kan förhindras från att göra vissa på förhand bestämda handlingar. För att använda denna tillsats krävs även en intern dator som anslutits via ett DNC-nät.
 
UPP

Tillbehör: Puppeteer-implantat

Detta är en extremt olaglig tillsats till cerebralinterfacet som gör att man kan styra en individs handlande. Offret för detta implantat blir som en hjälplös marionett. Enheten kopplas vanligen via en trådlös till någon form av styrenhet. Denna externa styrenhet ingår i priset, men är bara utrustad med ett DNC-jack. För att ha maximal kontroll bör den som styr själv vara utrustad med ett cerebralt interface – fast det går att använda enhetens styrsystem för att manövrera offret.
 
UPP

Artificiella Öron

Detta artificiella öra består av en mikrofon som är ansluten till hörselnerven. Det finns flera tillbehör att koppla köpa till.
 
UPP

Tillbehör: Bullerskydd

Detta är en tillsats till ett artificiell öra som dämpar starka ljud och utestänger buller.
 
UPP

Tillbehör: Filter

Med denna tillsats, som är ett fullständigt mixerbord, och med hjälp av HUD så kan ägaren filtrera och förändra det inkommande ljudet.
 
UPP

Tillbehör: Riktare

Detta är en tillsats till ett artificiell öra som gör att känsligheten blir mycket bättre rakt framåt. Avståndet för ljud dubbleras i en 30° zon.
 
UPP

Tillbehör: Utökad

Detta artificiella öra gör det möjligt att höra extremt lågfrekventa (infraljud) och högfrekventa (ultraljud), som normalt bara uppfattas av djur. Tex sonar.
 
UPP

Artificiella Ögon

Öga.png
Detta är den grundläggande enheten som består av en artificiell ögonglob. Artificiella ögon ser inte ut som vanliga ögon – det syns tydligt att de är konstgjorda.
 
UPP

Tillbehör: Automatisk Bländare

Detta är en tillsats som passar alla artificiella ögon. Den innehåller en automatisk bländare som sluter ögat vid kraftigt ljus vilket förhindrar all slags bländning av ägaren. Ögat öppnas så fort det är möjligt att se igen. Bländaren har dessutom ett variabelt filter som ställer in sig efter ett tag för en viss ljusstyrka. En automatisk bländare skyddar också mot ljusblixten från chockgranater.
 
UPP

Tillbehör: Elektromagnetisk

Elektromagnetiska strålningens viktigaste egenskap är dess frekvens, eller våglängd. I olika våglängdsområden kallar vi den elektromagnetiska strålningen för olika saker
 
UPP

Tillbehör: Foto/Video

Möjligheten att ta foton och video, för att spara dessa så behövs det en lagringsenhet. Tex intern dator, eller kommunikation till en extern enhet.
 
UPP

Head Up Display

En HUD fungerar så att den kan visa upp text, siffror och bilder i synfältet. Den visade texten kommer upp på ett mycket diskret sätt och är absolut inte i vägen. En HUD kan mycket lätt kopplas till sensorer och datorer, med hjälp av DNC. Dessutom finns det en rad tillbehör som kan köras i HUD:ens processor. Alla tillval som finns till HUD visar sin information i små rutor eller som text eller symboler mitt i synfältet. Om man har någon form av styrenhet kan man anpassa hur informationen presenteras, exempelvis var information finns, typsnitt, utseende, färg och om informationen skall vara genomskinlig eller ogenomskinlig.
 
UPP

Tillbehör: Optisk

Optisk Zoom upp till 20 gånger och digital macro upp till 1 000 gångers förstoring. Vid högre förstoring än 20 gånger så behövs stöd för huvudet.
 
UPP

Tillbehör: Målanalysering

Målanalysator.png
Avståndet till varje mål indikeras och även målets relativa hastighet. Objekt som rör sig på potentiellt hotfullt sätt markeras som fientlingt. Detta tillbehör känner också automatiskt igen objekt och människor. För att systemet skall fungera så krävs det att man ansluter det till en intern dator via ett internt DNC-nät. Systemet kan bara känna igen objekt och personer som tidigare lagrats i dess minne. Systemet känner igen en mängd standardobjekt från början som exempelvis människor, bilar och motorcyklar. Om användaren är online så gör automatiskt sökning på kända och okända objekt i blickfånget. Denna information kan sedan sparas om så önskas.
   
UPP

Tillbehör: Pigmentenhet

Detta är en tillsats som passar alla artificiella ögon, som gör att de artificiella ögat kan ändra färg och form (ögat kan till exempel se ut som ett kattöga eller lysa svagt rött). Enheten har dock ingen möjlighet att framställa artificiella retinamönster.
 
UPP

Tillbehör: Realistiskt utseende

Detta är en tillsats som passar alla artificiella ögon. Den gör att ögat får ett naturtroget utseende med ett eget distinkt mönster på näthinnan som kan registreras av retinalläsare. Det är omöjligt att avgöra om detta öga är verkligt eller konstgjort, utan kirurgiska ingrepp eller dyrbara maskiner.
 
UPP

Tillbehör: Retinal Enheten

Detta är en tillsats som passar alla artificiella ögon. Tillsatsen består av en enhet som kan framställa en artificiellt retinamönster. Vill man ändra till olika retinamönster måste man ha en intern dator och någon form av styrenhet.
 
UPP


Comments

Please Login in order to comment!