BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Forgotten World

4975

Created by

Захоплюючий світ магії та мечів. Його населяють різні істоти, які борються за життя, намагаючись знайти своє місце, а може й захопити світ. Цей світ древній і наповнений руїнами і загадками, яким сотні тисяч років. Ніхто не знає де його границя і хто тут дійсно править, навіть боги і безсмертні повинні боротись за виживання.
Технологічний розвиток на рівні середньовіччя переплітається з містичною та не дуже поширеною арканною магією і, не менш містичною, але все ж таки більш поширеною божественною магією. І хоча тут істують магічні предмети, заклинателі, істоти наділені магічними здібностями, проте магія все ще не є буденністю для місцевих жителів, а скоріше містичним вмінням.

Forgotten World has 0 Followers

Campaigns

Forgotten World Campaign

Dungeons & Dragons 5e