Ősmágusok Titkos Szövetsége Organization in Evera | World Anvil

Ősmágusok Titkos Szövetsége

A nevével ellentétben csak részben van köze a mágusokhoz. A Szövetség inkább politikai csoport, akik a mágia privatizálásával szeretnének egyszer és mindenkorra az élre törni.

Felépítés

A Nagymester alatt egy tizenkét tagú Tanács áll. A tanácstagok különböző országok kiemelkedő varázshasználói, politikusai és nemesei. Befolyással vannak a világi népek (és egyes egyházak) életére.
A Tanács tagjai mellett az Intézők állnak. Az ő feladatuk, hogy a tanácsban elhangzott feladatokat közvetítsék a végrehajtó személyek felé. Az Intéző felel a felette álló tanácstagnak, de ugyanakkor a teljes Tanácsnak is. Rajtuk keresztül kommunikálva a Tanács tagjai névtelenek maradhatnak.
Az Intézők szinte kivétel nélkül világi nemesek. Ők tarthatnak nagyszabású összejöveteleket anélkül, hogy gyanút keltenének.
A végrehajtókat két csoportba sorolják:
A Mesterek mind olyan személyek, akiknek maguktól is van vagyonuk, hatalmuk, befolyásuk a közvetlen környezetükre. Ők hozzák a helyi rendeleteket, tanácsokat adnak az uruknak/úrnőjüknek vagy népszerűek a saját köreikben és hallgatnak a szavukra.
A Tanítványok ezzel szemben kisebb, szegényebb varázshasználók és közemberek, akik abból élnek, ami az asztalról lehullik nekik. Az ő feladataik általában nagyobb kockázattal járnak, mint egy "jó barát lebeszélése egy üzletről". A Tanítványok vállalják ezt a Mesterré felkapaszkodás reményében.

Kultúra

A Szövetségen belül szigorú hierarchia uralkodik. Bármely feljebbvalóval való tiszteletlenség egy életre megnyomoríthatja a balga elkövetőt - nincs kivétel.

Nyilvános Hozzáállás

A Szövetség kutatja a mágia rejtélyeit és nagyon szeretné kontrollálni a világ összes varázshasználóját, alapszintűnél/hétköznapinál erősebb mágikus tárgyát és a kontinens minden országát.
A mágia veszélyes, rossz kezekbe kerülve komoly fenyegetés (a Szövetség tagjaira nézve főként).
A mágia hatalom és ezt mindenkinek tisztelnie kellene, főként azoknak, akik nem tudnak élni vele.

Eszközök

A Szövetség tagjainak meglehetősen nagy vagyona van, így rendszerint nem ütköznek anyagi problémákba, ha egy varázstárgyat készíttetnének, vagy meg szeretnének vásárolni egy tisztviselőt.
Az is jellemző, hogy első sorban a Tanítvány szintű tagok pénztárcájából finanszírozzák a költségeiket, elkerülve a figyelő tekinteteket.
Befolyással vannak a helyi egyházakra, városőrségekre és speciális alakulatokra is.
Minden a rendelkezésükre áll, hogy bármilyen közelükben szaglászó nyomozásnak azonnal véget vethessenek vagy véghez vihessék gondosan kitervelt terveiket és megszabaduljanak azoktól, akik túl sokat kérdeznek, vagy gátat szabhatnak.
Alapítás Dátuma
Harmadkor eleje
Típus
Secret, Occult
Vezető Titulusa
Elhelyezkedés
Kapcsolódó Etnikumok

Articles under Ősmágusok Titkos SzövetségeCover image: by Lia Felis (with Adobe Express)

Megjegyzések

Please Login in order to comment!