BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Vania

Vania to stary wiarus i jeden z Książąt Złodziei w Tilverton. Prowadzi w Podmieście tawernę o nazwie "Flakon".    Vania urodził sie w Impiltur, skąd jego rodzice wyemigrowali, gdy ten był jeszcze dzieckiem i osiedli w Tilverton. Jako dziecko z rodziny drobnorzemieślniczej miał kontakt zarówno z górnymi warstwami społeczeństwa jak i mieszkańcami Podmiasta. Prosty i życzliwy Vania wolał jednak towarzystwo urwisów z nizin, niż nadętych dzieciaczków z rodzin patrycjuszy. Uznaje, że na wszystko, a już zwłaszcza własną reputację, należy zapracować własnymi rękoma.   Okres spellplagi był dla Vani trudnym czasem - dorastający młodzieniec stracił oboje rodziców w wyniku kataklizmu, zaś wierzyciele zajęli rodzinny warsztat. Vania trafił na ulice podmiasta, parajac się wszelkimi zajeciami, jakie tylko mógł, balansując na granicy prawa, którego nigdy nie chciał przekraczać. Gdy uzbierał dostateczną ilosć środkó, otworzył w podmieście niewielki pub.   Gdy netheril przejął miasto, Vania organizował miejsca ukrycia i ucieczki dla uciekajacych przed łapankami organizowanymi przez "czarnych". Utrzymywał późniejsze kontakty z agentami Ostrzy Forila, między innymi Bertrandem Goldilionem, kupcem korzennym Emhyrem var Emreisem, Torrezem d'Alcone i paroma innymi. Przez większość okupacji sprzeciwiał się zbrojnej akcji cywili przeciw Netherilowi, mimo że mieszkańcy Podmiasta szykowali się do powstania. Ostatecznie to właśnie Vania stanął na czele Rebelii, lecz w jej trakcie, widząc, że przegrają, skupił się na ewakuacji ludności cywilnej.   Po wojnie rozbudował lokal, który szybko zyskał na popularności stając się centralnym obiektem życia publicznego Podmiasta. To w tym lokalu prowadzone są rozmowy i zawierane układy między gangami. Dobra znajomość z First Sword Tallis umożliwiła również Vanii zapewnić miejsce do układów między Górnym i Dolnym miastem oraz zachowywanie względnej równowagi miedzy obydwoma ośrodkami.    Chociaż Vania nie przewodzi żadnemu kartelowi ani gangowi i jest jedynie karczmarzem, to cieszy sie taką reputacją w obu częściach miasta, że uznawany jest za piątego, niejako "honorowego" Księcia Złodziei.
Urodzony: 1445 Nazwisko: Nieznane Rodzice: Sambor i Irina Rodzeństwo: brak
Children

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Komentarze

Please Login in order to comment!