BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Raedra Obarskyr

Dzieciństwo i młodość

Urodzona w 1460 DR w pałacu królewskim w Suzail dorastała wśród dworzan, niemniej od najmłodszych lat pasjonowała się jazdą konną i szermierką, ku rozczarowaniu dziadka, króla Forila Obarskyr.

Udział w Wielkiej Wojnie z Netherilem (1484-1487)

W 1484, gdy Sembia zaatakowała Doliny, Foril I natychmiast wywiązał się z obowiązków wobec sojusznika i wyruszył na kampanię przeciwko Sembii, prowadząc armię 8 tys. Purpurowych Smoków. Wkrótce potem z północy ruszyła armia Netherilu, będącego suzerenem Sembii. Niewiele myśląc, wbrew woli ojca i dziadka zebrała tylu pozostałych wojowników, ile mogła i ruszyła na północ. Przez pierwszą część wojny wielokrotnie pomagała przy opatrywaniu ciężko rannych uciekinierów po druzgoczącej klęsce w Przełęczy Gnolli oraz upadku Zamku Crag   Upadek twierdzy Crag otworzyło Netherilowi drogę do wewnętrznej części Leśnego Królestwa. Siły Raedry zostały zmuszone do odwrotu i zabarykadowania się w największych miastach - Suzail, Arabel, Marsember oraz paru innych. Jednoczesnie Foril został odcięty przez służących Sembii najemników i nie mógł przybyć z odsieczą.   Po śmierci Forila we śnie 5 Eleinta 1486 władzę objął jego syn Irvel, ten jednak zmarł miesiąc później. Następcą tronu został ograniczony umysłowo i niepełnosprawny fizycznie Baervous Obarskyr, zaś Raedra została obwołana jego regentką. W tym samym roku, podczas oblężenia Suzail trwającego od jesieni 1485 roku, zabiła wielką wiwernę, którą Netherilczycy magicznie "przebrali" za smoka Thauglorimorgorusa. Tego samego roku (1486) Baervous abdykował, w wyniku czego Raedra została Królową.

Objęcie władzy

Po objęciu pełni władzy w obliczu wroga pustoszącego krainę zreformowała armię, zastępując dotychczasowych oficerów żołnierzami z doświadczeniem i zdolnościami dowódczymi. Ogłosiła również amnestię dla piratów i przestępców w zamian za wsparcie królewskiej armii, będącej w rozsypce po kilku klęskach z flotą Sembii oraz armią Shadovar (Netherilu).
Przeprowadzone reformy, wsparcie sojuszników oraz oddanie władzy wojskowej w ręce kompetentnych oficerów zapewniły zwycięstwo w wojnie z Netherilem w 1487, który zrzekł się na rzecz Cormyru Goblinich Marchii, Protektoratu Tilverton oraz Kammiennych ziem. Dodatkowo Raedra inkorporowała w 1488 Tunland oraz zwasalizowała Prosku.
Prowadzona przez Raedrę polityka nieustępliwości zapewniła zwycięstwo Leśnemu Królestwu, pozostawiła jednak ogromne zniszczenia wojenne oraz zadłużyło królewski skarbiec. Dodatkowo arystokracja jest silnie nieprzychylna za odsunięcie od lukratywnych stanowisk w armii ich krewniaków.

Kwestia małżeństwa

Istotną politycznie kwestią jest sprawa małżeństwa królowej. Jeszcze przed wojną była zaręczona z Aubrinem Crownsilverem, lecz zerwała zaręczyny krótko przed objęciem władzy. Od tamtej pory odrzuca wszelkich kandydatów do jej ręki, argumentując, że "nie jest klaczą na wybiegu ani niczyją nagrodą". W 1489 miała złożyć publiczny ślub, że poślubi jedynie mężczyznę godnego jej królewskiego statusu, a być może nawet i serca, cokolwiek te słowa miałyby znaczyć...
Children
  • Data urodzenia: 1460
  • Rodzice: Irvel Obarskyr, Ospra Obarskyr (Goldfeather)
  • Rodzeństwo: Baervous Obarskyr

  • Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

    Komentarze

    Please Login in order to comment!