Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Beagles' Biodiversity Boyes

De Beagles' Bioversity Boyes zijn een transnationale organisatie die zich toelegt op het verzamelen en in kaart brengen van alles wat met biodiversiteit en de natuur in het algemeen te maken heeft. De Boyes zijn vooral bekend vanwege de vele vertegenwoordigers en trefpunten die in nagenoeg elke ter zake doende nederzetting te vinden zijn. Zo is er bijvoorbeeld een sociëteit op level X van de Citadel en een in de Verschoppelingen, maar zijn er ook vertegenwoordigers in minder prominente plaatsen als de Tandjes. De organisatie is heel open en iedereen kan lid worden.  

Hiërarchie

Een ander bekend gegeven van de Beagles' Biodiversity Boyes is hun hiërarchische systeem van rangen. Leden van de Boyes krijgen een rang toebedeeld naar gelang ze bijdragen aan de organisatie. Des te meer kennis of fysieke artefacten een lid aandraagt, hoe hoger in rang het desbetreffende lid wordt. Ook wanneer je geen lid bent, maar wel geregeld zaken doet met de Boyes krijg je een rang. Deze rang wordt door alle leden en vertegenwoordigers van de Boyes erkent, ongeacht waar men zich in de wereld bevindt.   Rangen
  1. Moerasspirea
  2. Heide
  3. ....
  4. ....
Type
Expedition, Scientific

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild