Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Sørskanse

Sørskanse er et fort som ligger et stykke sør for Eilfanarg. Området ble utgitt fra Imperasils 4 sønner til en Már Gavandér Declánd for omfattende heltemot og eksepsjonell lojalitet mot Imperasil. Stedet hadde fra gammelt av mange forskjellige navn --- --- --- ---, men Sørskanse var det vanligst brukte navnet blant de lokale. På området stod det noen gamle forsvarsverk fra en rik familie som hadde tilegnet seg kontroll på handelsrutene som kom fra sør og gikk mot nord over Vetlajuv, den store ravinen som går tvers igjennom sørskanses område.   Forsvarsverket har blitt gjentatte ganger blitt utvidet og forsterket og etter nesten 100 år ble et ganske stort festningsverk. Områdets overlevelsesgrunnlag har sentrert rundt oasen som er midt i området. Den har gitt tilgang til mat og vann som området forøvrig trenger sårt.   Festningen var veldig viktig i forbindelse med forsvar mot sør og etablerte en god handelsrute sørover. Sørskanse fallt etter en 100 års tid da den daværende landsherren begynte å miste besinnelsen, allierte seg med en gruppe ukjente fiender og begynte å kidnappe folk for grusomme ritualer. Protester fra de få som la merke til dette førte til aggresjon fra landsherren selv og det endte med at en gruppe av landsherrens nærmeste med festningens oppsynsmann Valijon, en av få vandrekjemper, i spissen tok saken i egne hender og henrettet han for forræderi. Ritualene til landsherren hadde dog gått så langt at sjelen hans var dømt til å komme tilbake for å skape skade og vold på alle han kunne nå. Sørskanses prester satt da Valijon på et trygt sted utenfor landsherrens rekkevidde under en besvergelse som innebar at Valijon ble låst til Sørskansen, men som også hindret landsherren å flykte.   i 714 E.I ankom en gruppe velgjørere som bekjempet landsherren og frigjorde Sørskanse nok en gang.

Geography

Sørskanse ligger på en bakketopp, i en dal, ved en oase. Denne oasen er livsnerven i området. Rett sør for festningen ligger det dyp ravine som går fra øst til vest. I Sørskanses storhetstid var det en massiv bro over denne ravinen som fungerte som den eneste farståren mellom bosetninger i sør og i nord før hele Varon var samlet og elvetransport tok over. Nordover ligger det et fjellområde som er vanskelig og langsomt å navigere fra nordsiden, og er et kritisk punkt for forsvaret av Eilfanarg . Området regnes ut ifra sentrum av oasen og 7 mil radius ut ifra dette punktet.

Flora & Fauna

Den naturlige floraen er en kombinasjon av palmelignende trær, løvtrær, gress og kratt. Vannet fra oasen har spredt seg godt igjennom det lille av jordsmonn som er samlet i dalen. Det er lite villt her, men det er en del fugler og vannet bugner over av fisk av ymse slag.

Natural Resources

I området er det lett å få tak i god stein. Den golde steinørkenlandskapet rundt sørskanse er av sterk og god byggestein. Det er også noen forekomster av metaller i dalen rundt, men er kun nok for selvforsynelse av Sørskanse. Nede i ravinen, der det er skygge, gror det en del ville planter som krever lite vann, men som er utsøkte krydder.
Type
Oasis
Owning Organization
Varon

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!