Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Karak

Karakene er jor'dnagaenes store forsvarsverk. De blir opprettet i alle større byer og skal fungere som et tilfluktssted for alle byens innbyggere om det skulle bli behov for det. Karakene er bygd for å holde og hver enkelt by er pliktig å ha nok provianter for minst en uke for alle byens våpendyktige til en hver tid og helst noen muligheter for å fornye disse.   Det er sentralt at karakene skal være enkle å forsvare for et minimum antall soldater. Hvilke forsvarsverk som er på plass varierer i stor grad med behovet rundt karaken og hvem som er den mest sannsynlige fienden.

Purpose / Function

Målet med bygget er å sikre at jor'dnaga har et tilfluktssted.

Sensory & Appearance

Estetisk har karaker en del likhetstrekk. Det er ingen grunn til at noe praktisk ikke kan være pent i tillegg. Derfor er hallene og korridorene i karaker ofte tett utsmykket med utskjæringer i tre eller stein i jor'dnagaenes pompøse, barokke stil mens det er store tepper og tapestrier på vegger og gulv i fredstid. På utsiden er det mindre utsmykkinger, av praktiske årsaker, men det er fremdeles statuer langs murene for å gi intrykk av flere soldater og inngangsdørene er alltid markerte med byens egne karaktertrekk.

Denizens

Med unntak av de som bruker karakene på hverdagslig basis så er det få andre innbyggere i karaker. Det hender at det er skadedyr slik det er i alle andre bygg og innimellom, der man har lagd karaken i hulekompleks, kan vesen fra mørket under bakken finne veien opp til karakene. Det er ganske vanlig med hunder og katter inne i karaken for å få bukt med rotter og lignende og for å ha et ekstra varselsystem om noe mer farlig skulle dukke opp inne i karaken.

Contents & Furnishings

Møblementet i karaker er, så langt det lar seg gjøre, lagd av stein. Dette for å trenge minst mulig vedlikehold av det faste invetaret. I private kammer, som for eksempel offisérrom eller kongelige kammer, er det deres egne møbler som blir brukt. Ellers står de tomme.

Valuables

Størrelsen til karakene gjør det mulig å ha voldsomt store oppbevaringsarealer. Om en by har et veldig overskudd av noe de har bruk for senere eller skal frakte eller selge så er det mulig å lagre det i karaken. For en leiepris om det er utelukkende private eiendeler, men ofte kan det være en andel av salgsinntekt for eksempel. Man finner med andre ord ofte verdisaker i karakenes hvelv som står i direkte stil med byens produksjon og handelsmuligheter.

Alterations

I karakenes historie har det skjedd noen endringer. Tidlig i Steinens rike var karakene frittstående festninger. Over tid har byene i økende grad blitt inkludert inn i festningskomplekset og murt inne. Om landskapet åpner for det så ønsker jor'dnagaene å bruke naturlige formasjoner til deres fordel. For eksempel er fire av fem jor'dnagabyer i Alfatra plassert nært store hulekomplekser i fjellheimen eller tilsvarende som jor'dnagaene har tatt i bruk og gjort om til sine festninger.   Etterhvert som ingenørvitenskap går fremover har også jor'dnaga begynt å bruke beleirings våpen til forsvar og noen byer bruker til og med vannkraft for å effektivisere forsvaret sitt.

Architecture

Arkitekturen endrer seg litt fra karak til karak, men det er noen fellestrekk ved alle karaker. De er nødt til å være store nok til å romme mange. Om noen først kommer seg inn i karaken må man komme seg igjennom en serie korridorer og områder som alle er konstruert for å være lett å beskytte fra innsiden. Byggene bør være lagd av stein for å forhindre brann eller på annen måte behandlet slik at man ikke brenner inne. Det må alltid være minst én fluktrute.   I de fleste tilfeller er også karaken blitt et bygg som blir tatt i bruk utenom krisesituasjoner også. Det er viktig med et sentralt samlingskammer for å kunne tiltale mange om gangen og dette blir i mange byer også brukt som en sportsarena til vanlig. På samme måte legges det opp til at karaken ikke står og forvitrer utenfor krisesituasjoner. Militæret bruker ofte områder for å trene, det er innimellom satt av områder for politiske eventer og flere andre funksjoner som er avhengig av karakens størrelse og utforming.

History

Karaker stammer fra en tid der jor'dnaga hadde fiender på alle sider og spesielt fra ukjente monstre. Vetteangrep og andre tilsvarende forferdelige angrep gjorde det helt nødvendig for jor'dnaga, som er mindre mobile enn for eksempel mennesker og silf, å ha et tilfluktssted. Med rikets grunnleggelse ble dette satt som en grunnstein i ideologien til jor'dnaga. Er du en del av jor'dnagasamfunnet så har du rett på beskyttelse.   Karakene er ikke uovervinnelige, men få har greid å trenge igjennom jor'dnagaenes forsvar før forsterkninger kommer til slagmarken. De få gangene karaken har fallt, har byen forøvrig også blitt forlatt. De gangene har også vært preget av spesielle hendelser som oftest involverer monstre og underjordiske. Jor'dnagaene er veldig forsiktig med å dele noe om hvorfor og hvordan karakene deres har fallt.   Med disse massive forsvarsverkene har jor'dnagabyene over tid blitt regnet som uangripelige siden det krever så mye ressurser å greie å storme en karak og samtidig avverge angrep fra forsterkninger. Dette kommer i tillegg til at jor'dnaga har det eneste stående profesjonelle militæret i verden. De er svært disiplinerte og er erfarne med å beskytte sine egne områder.

Alternative Names
Jor'dnagafestning
Type
Fortress
Owning Organization
Steinens rike

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!