Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Baklander (Parsha Baklanon)

Parsha Baklanon er en av de få områdene som ikke krevde noen våpenmakt for å bosette. Før Imperasil opprettet en koloni der, i form av byen Eilfanarg eller Alfanarg, var det bare nomader, barbarer og noen få fiskere som bodde i området. Grunnen i området er gold og i stor grad verdiløs for matproduksjon og var ikke i stand til å opprettholde en større befolkning. Eilfanarg ble først opprettet som et fort og en mellomstasjon for tropper som skulle sørover for å bistå i det vanskelige felttoget mot Nor'janté og San le Brest. Disse to storbyene samarbeidet tett med hverandre og hindret et hvert forsøk på landgang i områdene sine. Imperasil ble derfor tvunget til å angripe fra flere fronter, noe som krevde et stort støtteapparat for å komme igjennom den varme og ugjestmilde steinørkenen som preger området sør for Vettevugge. Eilfanarg ble opprettet i skjul og ble et viktig punkt for å slå igjennom sørover. Samtidig ble det oppdaget at området rundt Eilfanarg hadde store forekomster av edle stener og edelt metall i ett nettverk av ganger, Mørkvalder, som går under hele ørkenen.   Innen felttoget sørover var omme var Eilfanarg blitt en permanent bosetting for flere ambisiøse og rike gruveeiere og kjøpmenn. Med Nor'jantés fall åpnet også tilgangen til havet seg og dermed ble matmangel og mangel på andre ressurser et mindre problem. Over tid skar kurfyrsten og overstormenhetsføreren, som byens og parshaens øverste leder kalles, ut et enormt nettverk av irrigasjonskanaler i området så Eilfanarg ikke var ene og alene avhengig av handel for å kunne overleve. Veien til sult og mangelvare er kort, men parshaens rikdom har holdt noen stor katastrofe på avstand.   Baklandere har aner fra flere steder, men arven fra parsha Kendra Vash Migora står klart sterkest. En baklander er ofte middels høy, mellom 165-175 cm med bare få cm mellom kjønnene, har mørkere hud enn sine nordlige slektninger, mer i retning av mørk kobber. Håret er brunt eller svart, men med jevne mellomrom dukker det noen opp med mørkeblått hår som er hårløse utover hodet. Øyenfargen er grønn, oransje eller gylden brun.

Naming Traditions

Feminine names

Sil'ilja Tirilith Mathre

Masculine names

Dok'vann Erah-halim Tavantér

Family names

Alma-heli Ja'nnende Shi Harim Ovelt'madras

Culture

Major language groups and dialects

I parsha Baklanon snakker de Varansk og Bakler

Culture and cultural heritage

Parsha Baklanon har nesten like mange kulturelle grupper som det er antall folk. De fleste har aner fra San le Brest, Nor'janté eller Hagian.

Shared customary codes and values

En person med god økonomisk sans er en person du kan stole på. En med dårlig økonomi er en uærlig type.

Average technological level

i parsha Baklanon er de ekstremt dyktige i gruvedrift og har et eget pumpesystem for irrigasjon. Mye teknologiske nyvinninger omhandler dette.   Magi er det lite av og sett mer på som underholdning mer enn et redskap.

Common Etiquette rules

Om man blir invitert til et måltid eller hjem til noen så skal man ha med seg en liten gave. Den trenger ikke å være noe spesielt eller spesielt dyr, men det er skikk og bruk. På samme måte er det forventet at man pruter på gjenstander og, for mer eksklusive varer, bringer med seg en oppmerksomhet til selger.

Common Dress code

Baklandere kler seg ofte fargerikt med mye broderinger på klærne. De er ofte tettsittende og formsydde, men viser lite hud forøvrig. Dette for å beskytte seg mot den voldsomt strenge varmen og sola. Hodeplagg av ymse slag er nødvendig. Utenforstående blir nesten alltid overrasket av å se folk gå så godt kledd, men de lærer fort.

Common Customs, traditions and rituals

Det er flere dager og tradisjoner som observeres i Baklanon. Keiserens dag og de fleste helligdager under Tarborea blir fulgt, men blir ofte feiret mer voldsomt enn lenger nord i Varon.

Funerary and Memorial customs

Baklandere blir gravlagt under bakken i de mange tunellene som finnes i parshaen.

Common Taboos

Om man ikke overholder vanlig skikk og bruk blir man sett på som gnien.

Common Myths and Legends

Vettevugge er en stor kilde til myter og legender

Ideals

Beauty Ideals

Baklandere har et skjønnhetsideal som kan beskrives best som overdådig. Tilgangen til smykker og metaller er så stor at det blir viktig å vise frem hva man har. Derfor smykker man seg med de beste juvelene man har som smakfullt skal gå til en fargekraftig og tungt ornamentert klesdrakt om man ikke bedriver manuelt arbeid som risikerer at man mister verdiene sine. Utseendemessig ellers er tydelige former høyt ettertraktet. For menn er det viktig å vise at man kan holde en god fysikk uavhengig av rikdom, noe som gjør at våpentrening er en sentral del i hverdagen til menn som ikke jobber med fysisk arbeid. For kvinnene er det viktig at man har tydelige, men ikke overdrevne feminine former. Baklandiske kvinner er kjent som svært fyrrige og selvstendige i forhold til resten av imperiet og de har mange flere rettigheter og anvarsområder i Eilfanarg enn i Varon forøvrig.

Gender Ideals

Baklandere ser ikke på mannen som iboende bedre enn kvinnen, men ser heller at visse arbeidsområder er forbeholdt visse kjønn. Tungt fysisk arbeid, som gruvedrift og som havnearbeider, er i stor grad knyttet til menn samtidig som økonomiske og administrtive jobber ofte er tiltenkt kvinner. Dermed har man mange kvinner som sitter som den viktigste ansvarlige for flere store laug, gruver og bedrifter i parshaen. Militære offiserer er utelukkende mannlig. Kurfyrsten er også nødt til å være overstormenhetsfører og er derfor alltid mann.

Courtship Ideals

For å etablere et forhold så må begge sider vise hverandre at de er økonomisk i stand til å ta vare på den andre. Derfor er det sentralt i etableringen av et forhold at man gir hverandre gaver.

Relationship Ideals

Et ekteskap må godkjennes av det mannlige overhodet i hver familie, slik skikken er i Varon, men Baklandere er ofte friere med å gi tillatelse enn andre, og ofte gir familieoverhodet siste ord til de forelskede.

Major organizations

Taroreakirka Gruvelauget Baklanonjegere   Ridderordener

  • Dypvernere
  • Ørkenskjold
  • De standhaftige
 • Taurins hånd
 • Significant presence in

  Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

  Comments

  Please Login in order to comment!