BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Avonturië

Created by

Aan de andere kant van de grijze Sleurzee en de hoge bergtoppen van de Sierra Monotonia ligt Avonturië, het rijk van Het Oog des Meesters. De wetten van Avonturië weerspiegelen de vrijheidsdrang van de inwoners. Men moet ze niet zien als strikte voorschriften, maar meer als bijzonder verstandige overeenkomsten. Zij reguleren het avontuurlijke leven van de belden in dit sprookjesachtige rijk. Tegelijkertijd geven we een beschrijving van de zeden en gewoontes; een soort reisbeschrijving. Het neemt u mee naar Avonturijnse bazaars en taveernes en vertelt over tovenaars, die hun kunsten niet op jaarmarkten vertonen, maar ze juist als een briljante wetenschap beschouwen. Het is niet de bedoeling dat u de wetten van Het Oog des Meesters als een leerboek beschouwt, u moet het slechts zien als kortstondige lectuur. Laat u stap voor stap de wereld van Het Oog des Meesters binnen voeren, leer de mogelijkheden en de waarde van dit spel kennen. Probeer u los te maken van uw idee over traditionele spelregels. Als u bijvoorbeeld wilt gaan schaken, dan moet u ieder voorschrift kennen, anders is het niet mogelijk het spel te spelen. Bij Het Oog des Meesters kunt u zelf beslissen, welke regels u gebruikt, welke regels u verandert en van welke u helemaal wilt afzien.

Followers ( 0 )