BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Sun Tzu, Meisterweg

Lang lang geleden toen Prussus nog bij Altea hoorde, misbruikte Altea de mensen van het continent dat nu Prussus is door veel te hoge belastingen te vragen en hen geen vertegenwoordiging te geven in het hof van de koning. De mensen van Prussus hadden er genoeg van, en met enkele rebellerende edellieden en heel veel rebellerende boeren begon men een burgeroorlog tegen de aristocratie genaamd de Halve-Eeuwse Oorlog. Geen van beide kanten wist beslissende overwinningen te maken tot aan de laatste tien jaar, waar een jonge knul genaamd Sun Tzu generaal werd omdat zijn vader was gesneuveld in de strijd. Deze Jonge generaal was een briljant strateeg en wist door tactiek, sabotage en discipline de vele rebellenlegers te verenigen en in de tien jaar erna de Alteaanse legers van het continent te verdrijven. Toen Sun Tzu het Alteaanse leger had overwonnen, sloot men met Altea een vredesverdrag, maar een eeuw later pas werd Prussus pas erkend als een onafhankelijk rijk door Altea. Sun Tzu overleed, maar hij werd vereeuwigd als hereniger van Prussus en schreef een boek over oorlogsvoering genaamd Kunst des Fechtens. De Meistersweg is officieel niet echt een geloof, maar men bidt zeker ten tijden van oorlog en strijd om Zijn gunst te krijgen. Velen anderen zien het meer als een pad die je kan bewandelen. Vechtersmonnikken zijn meestal degenen die de academies en tradities onderhouden.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!