BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Monsters & other unholy beings

Undead Kingdom:

Settlements:
cr9 Darakhul Capitain: een undead capitain van een city met intelligentie, wapens, tanden en klauwen. pg 167-168 van ToB. cr5 Darakhul Spy: een undead spy met wapens die info vergaard voor undead settlements. pg 168 van ToB.  
Random death-likes:
cr4 Faceless Wanderer: shadow, ziet eruit als Slenderman. pg 139 van ToB. cr7 Walled Horror: muur van ondode armen die van muur kan wisselen. pg 363 van ToB. cr4 Falsifier Fog: mist dat verstikt en met illusies verwart. pg 140 van ToB. cr7 Graveyard Dragon: kan spuwen en is ondood. pg 183 van ToB. cr 1/2 Husk/ cr7 Giant Husk: overblijfsel van creatie van skelet. pg 205 van ToB. dEnemies: cr 4 Overshadow. Een massa schaduwen gecreëerd door een tragedie die str sapt. pg 289 van ToB. cr10 Dragon Zombie: rotting breath, stench aura. pg 385 van ToB.  

Open Sea encounters:

Enemies: Timingila, The Leviathan. Dit watermonster staat bekend als de Leviathan, en komt op in erge stormen. pg 349 van ToB.   Cr8 Ikuchi: Grote elemental constrictor waterslang. pg 210 van ToB. cr9 Keelbreaker Crab: Sloopt schepen aan kust in ondiep water. pg 226 van ToB. Cr10 Kelp Eel: een eel van kelp gemaakt, grappelt tegenstanders en schepen naar zich toe. pg 227 van ToB. cr8 Magma Octopus: doet vuur damage, zal op bodems rondzwerven. pg 251 van ToB. cr1/2 Narshark: magische hoorn op hoofd. pg 266 van ToB.   Allies: cr5 Shimmer Seal: een doorschijnende zeehond die beschermengel is. pg 324 van ToB.

Negative infested sea:

Enemies:
cr4 Falsifier Fog: mist dat verstikt en met illusies verward. pg 140 van ToB. cr1/2 Cackling Skeleton: lacht opponents disadvantage aan. pg 330 van ToB. cr3 Swordbreaker Skeleton: breekt wapens, ben hier zuinig mee, want is irritant voor melee characters. pg 332 vn ToB. cr 4 Overshadow. Een massa schaduwen gecreëerd door een tragedie die str sapt. pg 289 van ToB. Skeletons, zombies, drowned Sailors.  
Allies:
Merfolk cr5 Shimmer Seal: een doorschijnende zeehond die beschermengel is. pg 324 van ToB. Dolphins

Shipwreck Graveyard:

cr7 Graveyard Dragon: kan spuwen en is ondood. pg 183 van ToB. cr 4 Overshadow. Een massa schaduwen gecreëerd door een tragedie die str sapt. pg 289 van ToB. Harpiess, Sirens, etc   Allies: random survivors search parties en andere looters  

Undiscovered Islands:

Plants:     Allies: cr1 Garlicle: levende plant die vriend helpt en vijand cursed. pg 162 van ToB. cr1 Ghillie Dubh: celestial met plant disguise die verdwaalden helpt en natuurslopers aanvalt. pg 165 van ToB. cr1/4 otterfolk: heeft pack tactics. pg 288 van ToB.   Enemies:    

Undiscovered Ancient Society Ruins:

Enemies: cr6 Golem, Bearing. Een friking ball bearing golem die die gebruikt om aan te vallen. pg 178 van ToB.    

Icepeak islands:

cr4 Winterghast: een soort wendigo met icy bite. pg 371 van ToB. cr1 Glacial Corrupter: ijs-skelet die cold damage kan doen. pg 176 van ToB.
cr5 Ice Elemental: kan mensen in ijs zetten. pg 133 van ToB. cr 1/8 Ice Bogie: ice gremlins die dodelijk zijn in grote groepen (door slowing). pg 209 van ToB.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!