BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Avia

Created by

Avia is een nieuw ontdekte zee ontdekt door pioniers van een ver gelegen koninkrijk, en is tevens de naam van de alle archipelago-eilanden in de Aviazee bij elkaar. Doordat er veel eilandengroepen waren, kon het niet anders dat er verschillende groeperingen en koninkrijken ontstonden, die onderling handelen, maar zeker ook oorlogvoeren. Jullie verhaal begint in de Kraaienbaai, een piratengemeenschap en tegelijk ook uitvalsbasis voor de noordelijke piratenclans.

Avia has 0 Followers

Campaigns

Avia Dungeons & Dragons 5e Campaign

Dungeons & Dragons 5e