Första Pilen

Svenska

Written by FirethornDragon

Första Pilen är en tradition för jahix där de samlar alla jahix i tolv års åldern för ta med dem på deras första jakt. Det är en viktig milstolpe för de unga jahixarna som testas för att se om de är värdiga sin första pil. Alla jahix bär sin första pil med stolthet. Det är pilen de dödade sitt första djur med under deras första jakt. Vilket djur de fäller under deras första pil ceremoni sägs säga en hel del om personen. Om de är smarta, listiga, sluga, starka eller modiga och så vidare. Många säger att det är djuret under ens första pil ceremoni som väljer en. Andra säger att det är tur och skicklighet.     Men för en jahix betyder pilen en hel del precis som djuret de döda. De hedrar det genom att lägga en bön till gudarna för jakt och djur och tackar dem för köttet, skinnet och ber för djurets själ. För dem är jakt en helig sak men också en stor del av deras kultur och tradition. De respekterar djuren och dess natur och jagar bara när de behöver eller inför deras festivaler, traditioner och ceremonier. Och en av de heligaste och största av dem är deras Första Pilen ceremonin. Det symboliserar att de blivit en stor del av deras klan och att de från och med Första Pilen ceremonin har rätten att vara med på jakt säsongerna. Och att de inte längre ses som ett barn. Utan som en ung krigare.

History

Första Pilen ceremonin sägs ha varit hur de brukade välja en klan ledare bland jahixarna. Och att djuret de dödade sägs kunna avgöra vilken slags ledare de skulle bli. Shamanen i klanen var med i valet av en ny ledare. Shamanen sägs kunna se deras själar med djurets och visste om de skulle bli en bra ledare eller inte.     Efter att de började med att välja en klanledare utan en shaman och senare låta arvingen ta över. Gjorde de om ceremonin till en symbol, då man inte längre ses som ett barn utan som en ung krigare inom klanen. Något de bär med stolthet. Shamanen är fortfarande en stor del av ceremonin. Han eller hon täljer deras amuletter och berättar vad djuret betyder för varje ny ung krigare. Amuletten bär varje jahix runt sig dagligen som en påminnelse för sig själva och alla andra att de utfört deras Första Pilen ceremoni.

Execution

Under Första Pilen ceremonin har tolvåringarna gjort sina egna pilar. De har haft en månad på sig innan ceremonin att verkligen tänka över deras träslag, deras pilspets och fjädrarna. Och dess färg. När det är dags för ceremonin delas de in i grupper. Oftast fyra grupper men kan vara mindre eller fler grupper beroende på hur många tolvåringar det är det året.       Jahixarna ger sig ut i skogen och får tre dagar på sig att spåra upp ett djur. Döda det och komma tillbaks till deras klan och visa upp deras byte. När de kommer tillbaks får de en amulett med det djuret de dödat. Oavsett vad det är ser det djuret som deras symbol för vem de är. Och det visar för resten av deras klan att de inte längre är barn. Utan en del av klanen som unga krigare. Unga jägare som är redo att ta en större plats i deras klan. Och ta mer ansvar.       När de kommer till utdelningen av deras amulett samlas de inför hela deras klan och går upp i grupper. De ställs på rad och får sin amulett snidat av klanens shaman. Amuletten får en egen symbol på botten. Oftast är det jahixens namn, deras färg eller ett märke de själva valt. Men de alla får klanens namn på sin amulett för att alla ska veta vilken klan de kommer ifrån. Och bära det med stolthet. Under de tre dagarna ute i skogen eller uppe i bergen. Får de unga jahixarna välja ut vilket djur de planerar att jaga själva. Men ibland väljer djuret dem och inte tvärtom.       Och det är det som gör Första Pilen ceremonin till en av deras mest heligaste traditioner och ceremonier. Det är en tradition som är fylld med stolthet och de gillar inte om någon fuskar eller ljuger under ceremonin. Det kan leda till bannlysning av klanen för all framtid. De tar den här ceremonin väldigt seriös. Eftersom det är ceremonin som avgör att du inte längre är ett barn. Utan en del av deras klan som en ung krigare. Du är redo att vara en av krigarna i klanen. Och det är en stor ära inom deras kultur och om du vanhedrar det. Ses du inte längre som en del av deras klan. Eller deras kultur.       Skinnet de får utav djuret de dödat görs speciella kläder av. Köttet äter de under deras festival som de firar under en hel vecka. Och de som inte lyckats döda något får testa igen nästa år eller nästa jakt säsong. Men de flesta kommer alltid tillbaks med något.

Observance

Hela ens klan observerar ceremonin när de unga jahixarna kommer tillbaks efter tre dagar. För att hedra deras Första Pilen ceremonin med stolthet och heder. De jublar och firar med maten från djuren de dödat, skinnet gör de speciella kläder av för de nya unga jägarna. Och de firar med dans och en festival som varar i en hel vecka.


Cover image: by Charlotte.S

Comments

Author's Notes

Jahix är orchernas egna ord för orcher på deras eget språk i Aurin.


Please Login in order to comment!