Stříbrocelové bratrstvo

Je původně výlučně elfský cech kovářů, zabývajících se zpracováním stříbrocele a nově také magické ocele. Členové řádu jsou nejlepší v kovářském řemesle a jejich služby jsou nesmírně drahé. Dostat se mezi kovářskou elitu vyžaduje velké nadání, zkušenosti, a také udělat na stávající členy dojem, což není snadné.

Struktura

Bratrstvo vždy sestávalo pouze z několika členů, z nichž jeden nesl titul První kovář. Tento titul mu však dával pouze politický význam a sloužil mimo jiné jako prostředník mezi věcmi řádu a královským hradem. Jinak pracoval každý kovář sám za sebe, jedinou jeho povinností vůči řádu bylo informovat ostatní při nových objevech, či změnách, týkajících se stříbrocele.

Veřejná agenda

Členové bratrstva jsou nejlepší řemeslníci v zemi. Pouze několik vyvolených je dostatečně zdatných v kovářském umění, aby zvládli pracovat se stříbrocelí.

Prostředky

Členové bratrstva byli velmi bohatí, měli zpravidla nádherné domy se sloužícími a těšili se velké slávě.

Historie

Bratrstvo bylo založeno kovářem Gilfindelem v roce 259 před Darem krátce po tom, co byla stříbrocel objevena. Gilfindel před svou smrtí vyučil dva nejlepší kováře v celé Chorii, aby pokračovali v jeho díle. Do svých řad bratrstvo vždy přibíralo jen ty nejlepší z nejlepších. V roce 36 před Darem byl neoficiálně přijat trpaslík Aderline, jako první neelfský člen.
Founding Date
259 před Darem
Typ
Guild, Craftsmen
Rodičovská Organizace
Lokace
Related Ethnicities

Komentáře

Please Login in order to comment!