Sinear

Lauilfïn Sinear Mistralon (a.k.a. Sin)

Byl členem řádu zpívajících čepelí v době jeho zániku. Tento usměvavý elf na všechny působil schopným a sebejistým dojmem, avšak uvnitř byl plný nejistoty, kterou skrýval za přátelským úsměvem. Byl vynikající bojovník se dvěma meči a jeho jméno a život jsou zapsány v Knize čepelí.

Physical Description

General Physical Condition

Sinear byl štíhlé atletické postavy, trochu menšího vzrůstu, avšak měl rychlé a ladné pohyby. Na hrudníku měl velkou jizvu od Caialonova meče.

Facial Features

Jeho tvář byla úzká a brada špičatá, v obličeji neměl jedinou vadu, kromě toho, že jeho oči byly trochu menší. Ústa byla většinou usměvavá a rty zdravě červené.

Identifying Characteristics

Používal parfém s vůní skořice a pomeranče, kterou si nechával dovážet až z Khanéfu.

Physical quirks

Sinear byl pravák

Special abilities

Vznešená magie

Apparel & Accessories

Jako zpívající čepel nosil klasický modrý astual, bantari měl ozdobenou zlatými šlahouny popínavé révy, stejně jako cipar. Jílce jeho mečů měly safíry místo klasické hrušky, jílce ve tvaru propletených šlahounů, které se pak rozvětvovaly v záštitu.

Mental characteristics

Personal history

Sinear se narodil 16. listopadu, jako starší syn itära Ensarina z rodu Mistralon. Už od mala měli s mladším bratrem vztah plný konfliktů a soupeření. Sinear vyrůstal na královském hradě, kde jeho otec sloužil jako Mistr zbraně. Když mu bylo třináct let, vyhlásil král Edrain svým nástupcem Ascala Nintalora místo svého syna Caialona. Ten se rozhodl situaci převzít do vlastních rukou a krále uvěznil a popravil všechny jeho rádce, tedy i Sinearova otce. Společně s matkou a bratrem byli drženi jako zajatci u dvora. Sinear byl v trůnním sále toho dne, když Caialon svolal všechny elfské lordy do Clorionu, aby ho prohlásili králem Chorie.

Sinear tehdy poprvé uviděl První čepel Sindviela, vznešeného, s aurou neochvějné síly. Tehdy mu První čepel pohlédla do očí a vycítila strach, který se v nich skrýval. Když vypukla bitva o trůnní sál, chopil se Sinear zbraně padlého vojáka, rozhodnutý pomoci zpívajícím čepelím. Býval by zemřel rukou jednoho z Caialonových věrných, kdyby jedna ze zpívajících čepelí Odorot ho nechránila vlastním tělem. Sinear si také pamatoval jak Sindviel bojoval proti Caialonovi a jak se potom do trůnního sálu vřítil Ascal, a Caialon prchnul.

Od té doby bylo Sinearovým snem stát se zpívající čepelí. Každý den trénoval boj s Aevalem a čtyři roky na to oba odešli do Sejuonu k lordu Lingalömovi, kde bránili říši před severskými nájezdníky a získali tak titul itära. Vztah mezi oběma bratry se po otcově vraždě zlepšil a stali se z nich nejlepší přátelé, kteří si na bojišti vzájemně mnohokrát zachránili život. Sinear zde také pronikl do základů léčitelství a alchymie. Aeval se poté vrátil do Clorionu a stal se novým Mistrem zbraně, kdežto Sinear odešel do Ilfïnelonu a požádal o přezkoušení u Sindviela.

Ve zkoušce boje a politiky si vedl výborně, ale nepodařilo se mu hádanku vyřešit včas. Nervozita v něm exponenciálně vzrůstala, když všechny zpívající čepele obklopily Sindviela a tiše diskutovaly Sinearův osud. Nakonec se mladík stal zpívající čepelí. Krátce po tom se svěřil Sindvielovi se svými pochybami o přijetí do řádu. Zůstal ohromeně stát, když mu Sindviel s úsměvem řekl, že zkoušku nezvládl. Když se Sinear zeptal, proč jej přijali, když nevyhověl, odpověděla mu První čepel: „Každý má své přednosti a každý má své nedostatky, někdo má silné pouto k magii, bojové dovednosti, ale sobeckou povahu. Jiný zase může být dobrá duše, která nesnáší hádanky. Navíc v obou dalších zkouškách sis vedl lépe, než většina, a to vynahradilo tvůj nedostatek v hádankách v mých očích, i v očích ostatních bratrů.“ Ačkoli se Sindviel svým proslovem pokusil zabránit tomu, aby se chlapec kvůli tomu cítil méněcenný, nepovedlo se mu to. Sinear o sobě začal pochybovat a bez váhání se vrhl do každého boje a chopil se každého úkolu, jen aby dokázal, že je právoplatným členem.

Když byla královna Elacven zavražděna Caialonem, rozhodl se král Ascal bratrance vypátrat a pro vždy ukončit jeho život. Požádal zpívající čepele o pomoc a Sindviel všechny bratry svolal do Břitověže. Sinear byl v tu dobu v Sainë Coedvir a doneslo se k němu, že jeden z lovců Caialona spatřil, rozhodl se přinést jeho hlavu králi sám. Vydal se po zrádcových stopách a brzy jej vypátral. Caialon si na něj nepamatoval, ale Sinear cítil, že přišla jeho příležitost, mohl pomstít otce a dokázat, že je zpívající čepel každým coulem.

V krátkém boji, který vypukl, byl Sinear s přehledem poražen. Když se Caialon chystal ukončit jeho život, objevil se král Ascal, Sindviel a zbytek bratrů z řádu. Při boji se Sinear vrhnul do rány, určené pro krále Ascala a padl k zemi.

Probral se o dva měsíce později v Břitověži a brzy zjistil, jak celá situace dopadla. Nedlouho po tom za Sinearem došel Sindviel. Oba spolu dlouho rozmlouvali a Sinear tehdy pochopil, že není třeba nikomu nic dokazovat. Po probuzení z kómatu se dost změnil, začal být klidnější a rozvážný, znovu nabyl sebevědomí a stal se významným členem řádu. Během doby, kdy se zotavoval ze svých zranění a nemohl bojovat, trávil čas ve Virienově chatrči a zlepšil tak své znalosti alchymie a léčitelství na mistrovskou úroveň. Účastnil se mnoha jarních nájezdů, během boje proti Gwïrdürovi byl vážně raněn, ale uzdravil se. Účastnil se také Magické války v Břitověži.

V roce 31 před Darem se na rozkaz první čepele Torvëina vydal do Ghan’Daronského království, kde zkoumal pohyby magických proudů a zjistil, že magie se začíná někam vytrácet. U trpaslíků nějakou dobu setrval, ale jeho pátrání mu nepřineslo žádné informace.

V roce 28 před Darem byl otráven čarodějnicí Taianou, stejně jako zbytek jeho bratrů. Jed se však projevil až několik dnů na to, když byl zrovna na cestě do Sejuonu, kde tábořila elfská armáda. Zemřel na dohled od tohoto tábora.

Education

Dostalo se mu základního vzdělání a bojového výcviku, jak se na syna šlechtice sluší. V boji se velmi zlepšil, když sloužil jako důstojník v řadách sejuonského vojska. Naučil se zde také základy alchymie a léčitelství. Své vědomosti a dovednosti pak nadále piloval v Břitověži.

Employment

Předtím, než se stal zpívající čepelí, sloužil nějaký čas se svým bratrem v armádě lorda Lingalöma.

Accomplishments & Achievements

Sinearovy skutky byly většinou nezištné. Mezi ty nejvýznamnější patří boj proti seveřanům v roce 36 před Darem, kdy vyšetřoval mizející v Sejuonu a zároveň hrozící napadení ve Sjonwallu.

Failures & Embarrassments

Sinear si vyčítal smrt Odorota, který zaplatil životem, aby on přežil. Slíbil si, že v podobném případě, bude-li to nutné, učiní stejnou oběť. Cítil se také zahanben tím, že byl přijat do řádu, i když nesplnil všechny zkoušky.

Mental Trauma

Sinear trpěl pocity méněcennosti a neschopnosti, aby dokázal opak, jednal občas zbrkle a neuváženě.

Morality & Philosophy

Sinear se snažil splácet své dluhy. Snažil se každému vracet, co si podle jeho názoru zasloužil. Věřil v příčinu a následek.

Personality Characteristics

Motivation

To, co Sineara pohánělo kupředu byla ctižádostivost. Potřeboval sám sobě dokázat, že není neschopný, jak sám sebe dost často vnímal.

Savvies & Ineptitudes

Byl velmi dobrý v elfské strategické hře Střet, a také nadaným akrobatem.

Likes & Dislikes

Sinear nesnášel pocit bezmoci, neměl také rád hádanky a záhady. Měl rád tanec a společenské události.

Virtues & Personality perks

Sinear má dobré srdce a přátelskou povahu. V mládí byl horlivý a impulsivní, ale po svém zotavení zpomalil a vždy důkladně přemýšlel předtím, než jednal. Jeho humor je spíše suchý, je těžké ho rozesmát, i tak však hýří optimismem a vtipem.

Personality Quirks

Sinear svým vystupováním dokázal naprosto dokonale skrýt veškeré moře pochyb a pocitu potupy, které cítil hluboko uvnitř.

Social

Family Ties

otec itär Ensarin Mistralon

matka Iarila Mistralon

bratr itär Aeval Mistralon

Hobbies & Pets

Sinear měl rád strategické hry, ve kterých byl velmi talentovaný

Speech

Jeho hlas byl velmi příjemný a melodický

Relationships

Sinear

Poddaný (Important)

Towards Ascal Nintalor

5

5

Frank


Ascal Nintalor

Vládce (Important)

Towards Sinear

4

4

Honest


Sinear

Přítel (Important)

Towards Eladrin

4

4

Frank


Eladrin

Přítel (Important)

Towards Sinear

5

5

Frank


Species
Elf
Conditions
Honorary & Occupational Titles
bývalý itär
Professions
Life
70 před Darem 28 před Darem 42 years old
Circumstances of Death
Otráven jedem Temný smích
Birthplace
Clorion, Lindseon , Choria
Biological Sex
muž
Sexuality
ženy
Eyes
jasně modré oči s fialovými okraji
Hair
světlé, dlouhé do půli zad, nošené rozpuštěné
Height
173cm
Weight
60kg
Quotes & Catchphrases

Sindviel – „Co sis myslel?“

Sinear – „Myslel jsem, že ho zvládnu sám a získám zpátky svoji hrdost.“

Sindviel – „Ale ty jsi ji nikdy neztratil, vždycky jsi byl statečný a ušlechtilý, vím to od chvíle, kdy jsem tě poprvé viděl v trůnním sále Clorionu.“

Sinear – „Tehdy jsem nebyl vůbec odvážný, měl jsem strach.“

Sindviel – „Ano, měl jsi strach, ale přesto jsi chtěl bojovat s mnohem silnějším protivníkem. Tomu já říkám odvaha.“

Sinear – „Zabil by mě, kdybyste přišli o chvíli později. Moje odvaha mě dostala na lůžko.“

Sindviel – „Proto máš přátele, máš své bratry. Abys nemusel bojovat sám.“

Aligned Organization
Řád zpívajících čepelí
Other Affiliations
Known Languages

Elfský jazyk - rodilý mluvčí

Obecná řeč - plynule

Severský jazyk - základy


Comments

Please Login in order to comment!