Quellrinova kniha rituálů

Sepsána archonem Quellrinem ve Sjonwallu v roce 272 před Darem. Je vázaná v podivné modré kůži a pokrytá stříbrnými kiptunarskými symboly. Na čelní desce je vyobrazen jeden z rituálních ornamentů. Kniha sama o sobě je velmi kvalitní, nemá však žádné zvláštní schopnosti. Je v ní však obsaženo mocné vědění rituální magie. Celá kniha je psána modrým inkoustem kiptunarským písmem v témže jazyce, v deskách je také vložen brožurovitý překlad do elfštiny. Celá kniha má přes 300 stran, na nichž je zaznamenáno celkem 17 známých rituálů.

Čarování probíhá tím způsobem, že kouzelník musí na zemi křídou určité barvy nakreslit správný pentagram a během kreslení odříkává rituální zaklínadlo v jazyce kiptunari. Systém kreslení pentagramu je přesně daný a odpovídá svému zaklínadlu, každá slabika ke každé čáře. Po dokreslení pentagramu je nutné zapálit svíce určité barvy v určitých bodech pentagramu, přičemž slovní zaklínání pokračuje. Svíce musí být stejné barvy jako křída, kterou byl pentagram kreslen. Nakonec se vezme do ruky stříbrocelový nebo obsidiánový nůž, a do pentagramu se položí oběť. Zaklínadlo končí ve chvíli, kdy je oběť usmrcena specifickým způsobem. Účinek se projeví okamžitě.

Pentagramy

Pro úspěšné provedení rituálu, je zapotřebí pentagramu, což je křídou kreslený obrazec na zem, či zeď. Účel pentagramu je ohraničení prostoru, ve kterém rituální magie působí a jednotlivé vnitřní linie označují magické toky. Nejvíce připomíná určitý druh hvězdy, v jednom nebo více kruzích. Každý má svůj specifický vzhled i způsob kreslení. Použitá křída musí barevně ladit s barvami svíce. Pentagramy se musí kreslit přesně a silně, jakékoli přerušení linie by mělo fatální následky.

Svíce

Svíce jsou důležitým doplňkem při provádění rituálů, jelikož koncentrují rituální magickou energií v důležitých bodech. Každý rituál má svoji barvu svíce, podle konkrétního rituálu. Svíce musí hořet po celou dobu provádění rituálu, jakmile by některá z nich zhasla, skončil by rituál neúspěchem. Umístění svící musí být přesně v určitých místech podle typu pentagramu a rituálu samotného. Svíce se zapalují po svém umístění v pentagramu a zhášejí se po skončení rituálu, nikoli sfouknutím, nýbrž prsty nebo zhášedlem.

Nůž

Rituální nůž musí být z magie vodivého materiálu jako je stříbrocel nebo obsidián. Přesná podoba nože není nijak stanovena. Pomocí tohoto nože se provádějí všechny rituální oběti.

Rituály

Níže je uvedeno všech sedmnáct rituálů, tato kniha má v sobě uvedena všechna zaklínadla, vzhledy i postupy kreslení pentagramů, takže osoba, která provozuje rituál s pomocí této knihy má bonus +5 na úspěšnost. Vyvolávání každého rituálu bere postavě útočnou, pohybovou i nulovou akci, přesně tolik kol, kolik je nebezpečnost rituálu. Šance na úspěšné vyvolání rituálu je vůle plus zručnost postavy plus případný bonus za výtvarná umění, mínus nebezpečnost rituálu. Při přerušení je rituál ztracen a musí se začít znova.

Bariéra

Show spoiler

Nebezpečnost: 16
Energie: 22
Oběť: bytost s vůlí 10 a více
Rozsah: kruh o průměru až 500 metrů
Dosah: 0
Trvání: 1 den
Akce: útočná
Barva: světle modrá

Tento rituál vytvoří neprostupnou bariéru, vystředěnou na místě rituálu. Bariéra začne vyrůstat z pentagramu všemi směry, přičemž prostupuje vše bez úhony. Jakmile bariéra nabyde své maximální velikosti, stane se neprostupnou pro všechny předměty i živé bytosti. Projít mohou jen bytosti s imunitou proti vznešené magii. Cokoli jiného je zraněno za 1k20 životů. Celková bariéra má tvar koule, přičemž spodní strana je v podzemí.

Bouře

Show spoiler

Nebezpečnost: 14
Energie: 19
Oběť: bytost velikosti B nebo větší
Rozsah: kruh o průměru 5km
Dosah: 0
Trvání: 8 hodin
Akce: útočná
Barva: šedá

Nad pentagramem se začnou stahovat temná mračna, zvedne se silný chladný vítr a země se zahalí stínem. Během několika okamžiků začne silný déšť či krupobití, na obloze se začnou klikatit blesky a doprovodu burácení hromů. Pokud se bouře nachází nad mořem, začne hladina děsivě kolísat, rozvíří se spodní proudy a začnou vznikat velké vlny. Bouře jako taková ničí krajinu, mohou na to doplatit stromy, pole, stavby nebo skály, avšak má-li někdo smůlu, může být zasažen bleskem za 5k20 životů.

Brána do jiného světa

Show spoiler

Nebezpečnost: 27
Energie: 26
Oběť: 5 bytostí s úrovní aspoň 15 a vůlí aspoň 10
Rozsah: 0
Dosah: 0
Trvání: 5 kol
Akce: útočná
Barva: bílá

V pentagramu se vytvoří portál vířící energie různých barev, kdokoli kdo do portálu vstoupí, v něm zmizí a nejspíš se objeví na jiném místě. Ti kdož tímto portálem prošli, se již nikdy nevrátili.

Dálný záblesk

Show spoiler

Nebezpečnost: 16
Energie: 16
Oběť: bytost se smysly 14 a více
Rozsah: sesilatel
Dosah: 0
Trvání: 5 kol
Akce: útočná
Barva: žlutá

Oči postavy se rozzáří zlatavým světlem, během následujících pěti kol ztrácí všechny své akce, je tedy zranitelná. Vědomí postavy se přenese do budoucnosti v místě, kde rituál prováděla. Postava si zachová všechny smysly, vnímá tak všechny vjemy z vize. Postava se může také pohybovat v okruhu čtyř metrů od místa rituálu. Nevýhodou je, že postava se přenese do budoucnosti pouze blízké, času, do kterého chtěla cestovat, postava však nikdy netuší, jak daleko do budoucnosti cestovala.

Destrukce

Show spoiler

Nebezpečnost: 19
Energie: 28
Oběť: dvě bytosti s úrovní 12 a více
Rozsah: kruh o průměru 50 metrů
Dosah: 0
Trvání: ihned
Akce: útočná
Barva: fialová

Z okraje pentagramu směrem ven, ze země vytryskne sloup světla, který sahá až 100 metrů do výšky. Sloup je vystředěn na pentagramu a během vteřiny se dokáže rozšířit na celou plochu svého rozsahu a zase smrsknout zpátky a zaniknout. Rostliny, budovy, skály, i živí tvorové musí ověřit svoji odolnost, jinak jsou zničeni. Ověřování má rozsah odolnosti postavy mínus 6, při neúspěchu je bytost mrtvá, při úspěchu je zraněná magií za 3k20 životů bez nároku na zbroj. Vše a všichni, kteří zůstávají uvnitř pentagramu, či za hranicí rozsahu jsou kouzlem nezasažení.

Druidův den

Show spoiler

Nebezpečnost: 14
Energie: 16
Oběť: vlastní krev, aspoň 2 litry
Rozsah: kruh o průměru 50 metrů
Dosah: 0
Trvání: 16 kol
Akce: útočná
Barva: světle zelená

Před rituálem je potřeba v okruhu pentagramu zasít semena rostlin, po vykonání rituálu začnou všechna semena v rozsahu rychle klíčit a růst. Rostliny se kromě rychlého růstu chovají zcela přirozeně, vytvářejí si systém kořenů. Vegetace se uchytí pouze, má-li pro to podmínky a během doby trvání, necelých tří minut, vegetace naroste do maximální výšky.

Kataklysmat

Show spoiler

Nebezpečnost: 26
Energie: 40
Oběť: bytost s úrovní 20
Rozsah: okruh s průměrem 250 metrů
Dosah: 0
Trvání: 9 kol
Akce: útočná
Barva: červená

Země v rozsahu kouzla se silně zatřese a popraská, náhodně se objeví exploze, výtrysky zemního plynu, ohně, či dokonce lávy. Skály pukají a voda začne vařit, vegetace je spalována žárem a k obloze se vznese množství popela, který zastíní slunce. Všechny bytosti v rozsahu kouzla, vyjma těch v pentagramu, si hází na ověření odolnost, při neúspěchu je postava zraněna ohněm za 4k20 životů, při úspěchu pouze za 1k20. Po skončení kouzla, je krajina však stále nebezpečná a zrádná, trvá dny, než slunce prosvitne skrze mračno popela. Pokud byl rituál proveden v tektonicky nestabilní oblasti, je možné tímto kouzlem vytvořit i menší sopku.

Nový život

Show spoiler

Nebezpečnost: 24
Energie: 15
Oběť: bytost stejné rasy před dovršením dospělosti
Rozsah: sesilatel
Dosah: 0
Trvání: ihned
Akce: útočná
Barva: červená

Postava po dovršení rituálu začne fyzicky mládnout až o 2k20 let. Všechny vrásky se vyhladí, neduhy, způsobené věkem se vytratí, barva vlasů se obnoví a jejich hustota do několika týdnů také. Negativní stránka rituálu je ta, že mládnutí je nekontrolovatelné, osoba se tedy může stát nemluvnětem, neforemným zárodkem, či dokonce úplně zmizet.

Odčarování

Show spoiler

Nebezpečnost: viz níže
Energie: viz níže
Oběť: 1 magicky nadaná bytost
Rozsah: 0
Dosah: 0
Trvání: ihned
Akce: útočná
Barva: modrá

Tento rituál zbaví všechny objekty a bytosti uvnitř pentagramu všech magických efektů, pozitivních i negativních. Cena energie i obtížnost se odvíjí od komplikovanosti magických efektů, které na bytosti působí. Používá se ten nejsilnější z efektů, ostatní, slabší, jsou zrušeny automaticky. Potřebná energie, i nebezpečnost, jsou o 1 vyšší, nebo bylo potřeba k seslání daného magického efektu.

Oživení

Show spoiler

Nebezpečnost: 28
Energie: 40
Oběť: tři bytosti stejné rasy s úrovní aspoň 15
Rozsah: 1 tvor
Dosah: 0
Trvání: ihned
Akce: útočná
Barva: černá

Tento rituál přivede k životu zpět mrtvého, nezávisle na tom, jak dlouho byl mrtvý. Pokud se jedná o čerstvě mrtvého, jeho tělo se uzdraví a jeho duše se vrátí do těla. Pokud však tělo mrtvého není k dispozici celé, nebo je již dlouho po smrti, nové tělo může trpět různými neduhy, kůže může být šedivá, oči mohou mít jinou barvu a podobně. K oživení je potřeba jakákoli část těla oživované osoby, čím v lepším stavu, tím lépe.

Přenos magie

Show spoiler

Nebezpečnost: 18
Energie: 20
Oběť: 1 magicky nadaná bytost
Rozsah: 1 bytost
Dosah: 0
Trvání: ihned
Akce: útočná
Barva: modrá

Tímto kouzlem lze přenést magickou moc z jedné bytosti na druhou. Z obětované bytosti se odpaří veškerý její magický potenciál ve formě modré mlhy a vstoupí to druhé bytosti. Která tak magický potenciál převezme. Tento rituál může být použit na jakoukoli bytost s magickým nadáním.

Příjemný déšť slz noci

Show spoiler

Nebezpečnost: 15
Energie: 0
Oběť: 1 a více bytostí
Rozsah: okruh o průměru 5 metrů
Dosah: 0
Trvání: ihned
Akce: útočná
Barva: modrá

Energie všech obětovaných se vypaří do vzduchu, a poté se snese v podobě zářivě modrého deště na danou oblast. Součet aktuální energie obětovaných se rovnoměrně rozdělí mezi všechny bytosti, vyskytující se v této oblasti rozsahu kouzla, které si tuto energii doplní.

Růst

Show spoiler

Nebezpečnost: 7
Energie: 10
Oběť: 12
Rozsah: 1 tvor
Dosah: 0
Trvání: ihned
Akce: nelze použít v boji
Barva: tmavě modrá

Tento úspěšně provedený rituál dokáže vrátit ztracenou končetinu, nebo orgán, nezávisle na tom, kdy a jak o něj dotyčný přišel. Nová končetina je však bledá nebo šedá, dotyčný ji může ovládat, ale nemá v ní žádný cit, je tedy neohrabaná do doby, než se ji naučí ovládat. Dotyčný musí být v pentagramu společně se čtyřmi čerstvě odseknutými končetinami tvora stejného druhu, rasy i pohlaví. Musí se také jednat o stejnou končetinu. Aby tedy jednomu seveřanovi dorostla levá ruka, je potřeba čtyř dalších seveřanů, kteří by pro něj obětovali svoji levou ruku.

Smrt

Show spoiler

Nebezpečnost: 25
Energie: 36
Oběť: bytost stejné rasy a pohlaví
Rozsah: 1 tvor
Dosah: neomezený
Trvání: ihned
Akce: útočná
Barva: černá

Po vykonání rituálu, je bytost, na níž je tento rituál cílený, okamžitě usmrcena. Rituál je zacílen na konkrétní postavu pomocí části jejího těla, kterou může být třeba prst, ucho, nebo i krev v množství aspoň půl litru. Krev musí být čerstvá nebo konzervovaná. Nepatrné části těla jako vlasy nebo ochlupení, nehty či odpadlá kůže, jsou nedostačující. Postava je zabita, ať se nachází kdekoli na světě v libovolné vzdálenosti od rituálu. 

Věčné vězení

Show spoiler

Nebezpečnost: 28
Energie: viz níže
Oběť: viz níže
Rozsah: okruh o průměru až 30 metrů
Dosah: 0
Trvání: ihned
Akce: útočná
Barva: fialová

Po dokončení rituálu v sobě pentagram uvězní všechny bytosti. Hranici pentagramu nelze překročit fyzicky, ani vlivem kouzla čisté magie. Neměl by být překročitelný nijak, avšak například vzduch do vězení a ven z něj může proudit normálně. Po seslání je kouzlo soběstačné, portál tedy vydrží věčně. Potřebná energie k seslání rituálu je ve výši dvojnásobku součtu vůle a úrovně nejmocnější vězněné bytosti. Potřebná oběť je pět magicky nadaných osob se stejnou úrovní, jakou má nejmocnější vězněná bytost.

Vyvolání ducha

Show spoiler

Nebezpečnost: 20
Energie: 16
Oběť: bytosti s úrovní stejnou, jako duch, ve množství jako je úroveň ducha/4
Rozsah: 1 tvor
Dosah: 0
Trvání: ihned
Akce: útočná
Barva: černá

Pomocí tohoto rituálu lze z duchovního světa přivolat ducha do materiálního světa. Pokud kouzelník zná jméno ducha, bude při úspěšném rituálu vyvolán konkrétní duch. Pokud jméno nezná, bude vyvolán náhodný duch, splňující parametry obětí, klidně i podstatně slabší, než kouzelník zamýšlel. Jméno ducha se vykřikuje na konci rituálu. Duch se objeví v centru pentagramu.

Zapovězený rituál

Show spoiler

Nebezpečnost: 30
Energie: 46
Oběť: viz níže
Rozsah: okruh o průměru až 5 kilometrů
Dosah: dohled
Trvání: 10 kol
Akce: útočná
Barva: bílá

Po dokončení pentagramu se uvnitř něj z krve, která se promění v rudý písek, vytvoří model zamýšleného neživého objektu, například hory, skály, města, či jiných staveb, jinými slovy terén tvořený živlem země. Sesilatel si po dobu trvání kouzla smí písek libovolně upravovat, a stejně tak se bude v reálném čase měnit i originální krajina. Počet obětí při tomto rituálu musí být druhou mocninou průměru rozsahu, při maximálním rozsahu je tedy potřeba 25 obětí. Musí se jednat o tvory aspoň velikosti B. Větší tvorové se mohou počítat za dvě oběti, jsou-li dostatečně velcí, poslední slovo o tom má PJ.

Item type
Book / Document
Current Location
Skillfild
Current Holder
Eladrin
Manufacturer
Quellrin
Related ethnicities
Vzácnost
Unikátní
Weight
1,1kg
Dimensions
30x20x3cm

Comments

Please Login in order to comment!