Magické nadání

Je název pro organismus, ovlivněný dlouhodobým působením Vznešené magie. Jedná se o velmi vzácnou mutaci, která afektované osobě dává možnost vznešenou magii vnímat a používat. Mimo to také ovlivňuje i některé jiné aspekty života jedince.

Způsoby přenosu

Někdy označené také jako provázanost s magií. Osoby, které mohou vznešenou magii používat, si říkají magicky nadané. S touto vlastností se bytost musí narodit, velmi výjimečně ji lze také získat "nepřirozeně". Šance na to, že se osoba narodí magicky nadaná je tím vyšší čím blíže a déle žili její předkové poblíž čarostromu. Magické nadání je u každé takové osoby jinak silné.

Příčiny

Magie je do světa přinášena takzvanými čarostromy, které ji produkují do obvzduší. Vznešená magie má také tendence dlouhodobým působením ovlivňovat své okolí, čímž vznikly první magicky nadané bytosti, které v blízkosti stromu žily po stovky let.

Symptomy

Magicky nadané bytosti občas mívají světlejší kůži i vlasy, a jejich oči bývají tmavě modré, či rezavě hnědé. Dlouhodobým působením na organismus v rámci několika generací, se fyzický vzhled magických bytostí začne měnit. Jejich kůže i vlasy dostanou bílý nádech a jejich oči se mění na odstíny červené nebo purpurové.

Trvalé následky

Kromě schopnosti cítit a ovládat energii Tajemna, se u magicky nadané bytosti vyvine jistá odolnost proti zranění magií. Přirozená délka jejího života se může různě prodloužit, avšak za cenu výrazně nižší schopnosti reprodukce. Osoba se také stane na magii závislá a jakmile se dostane na magicky slabě nebité místo, nebo dokonce slepé místo, začne strádat a může i zemřít.

Historie

První myslící bytosti, které byly schopné využívat magii Tajemna byla rasa kiptunari, která se usídlila v Lesích příběhů na ostrově uprostřed jezera Iptunis. Na tomto ostrově také rostl jeden čarostrom a kolem něj kiptunari vystavěli svoji na magii založenou civilizaci.

Společenský náhled

V dnešní době je magické nadání velmi vzácné. Mezi prostým lidem je absolutně neznámé. Mezi těmi, kteří vědí o jeho existenci, se těší veliké vážnosti a úctě. Moc nad magií Tajemna však s sebou přináší i velká rizika, proto je magické nadání občas přijímáno se strachem a nedůvěrou.

Typ
Genetic
Původ
Magical
Cyklus
Chronic, Congenital
Vzácnost
Unique
Ovlivněné biologické druhy

Comments

Please Login in order to comment!