Kruh runových mágů

Skupina elfů, využívajících magickou moc runových kamenů, jejichž výroba je přísně střeženým tajemstvím. Runoví mágové jsou oddaní elfskému rodu Askendai.

Structure

Řád byl zcela podřízen vůli lorda Liareho, který jej financoval. Mimo to stál v čele řádu První mág Finlein, ostatní mágové byli podřízeni jeho příkazům.

Public Agenda

Úkolem tohoto řádu je zkoumat dosud neprobádané vědomosti o zcela novém druhu magie.

Assets

Runoví mágové měli již od počátku vysokou prestiž, která jim vynesla rychlý vzestup na stejnou pozici, jakou měly jiné ctěné řády. Díky tomu dostávali vše, co pro svoji práci potřebovali, nejprve od lorda Liareho, a poté i od samotného krále.

History

Řád byl založen krátce poté, co expedice na Ashan skončila neúspěchem. Lord Liare Askendai využil znalostí alchymisty Sinvarise, který na ostrově objevil způsob výroby magických run. Lord Askendai Sivarise donutil, aby postup výroby předal skupině učenců, bezmezně věrných jemu samotnému.

V následujících letech se runoví mágové pod vedením Prvního mága Finleina zdokonalovali v používání runové magie a snažili se objevovat co nejvíce druhů magických run.

Demography and Population

Runových mágů je málo, zatím jich existovalo nejvíce šestnáct současně, po četných bojích a Trpasličím moru jich existuje pouze 6.

Territories

Prvním sídlem tohoto řádu byl hrad Naentai v Urmenënu, poté co hrad zabral Lairion, se řád přestěhoval na nějakou dobu do Clorionu. Po odplutí na východ se řád usídlil v Elvanu.

Maps

  • Map of Urmenën
Founding Date
29 před Darem
Type
Guild, Mages
Alternative Names
Kruh mágů, Runový kruh
Demonym
Runový mág
Government System
Magocracy
Power Structure
Autonomous area
Economic System
Gift economy
Official Languages
Related Ethnicities

Comments

Please Login in order to comment!