Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Arkehjelm

Kyrkan av Lethander är den centrala religionen inom Hyllendel och följs av majoriteten av Alterios. Arkehjelm är den högst uppsatta posten inom Kyrkan och det sägs att individen som är Arkehjelm måste ha en djup kontakt med Lethaneder. Det är även den enda platsen på Dvarghjelm rådet som det accepteras att personer från olika raser sitter på. Kyrkor runt om i Alterios som dyrkar Lethander är ofta platser för helande av både kropp och själ då många präster av Lethander blir lärda inom den helande konsten. Detta har lett till att man kan se präster och helare på båda sidor av många konflikter. Arkehjelm bär prästkåpa i vitt med gröna detaljer med en spira ut av Valnötsträ och en guldig tiara med en sol centrerad framtill symboliserande Lethanders sol.  

Polleth Edas 197 F. FS. - 38 F. FS.

  Ledaren och shamanen för Ivgasklanen blev tilldelad, för sin kontakt med den spirituella världen. Han gjorde om den spirituella kontakt han hade och skapade Lethanders kyrka, slog fast hur man bör be till Lethander och byggde kyrkor runt om i hela Alterios. Med sina sändebud lyckades han skapa en gemensam religion som gav lycka och stabilitet till många. Polleth satt på posten som Arkehjelm fram till 38 F. FS. då han dog på sin säng en gammal man och det året var Blisstetid 14 dagar och 14 nätter av sorg för att avslutas med ett ny val av Arkehjelm.  

Kellor Edas 38 F. FS. - 22 E. FS.

  Släkting till Polleth Edas och efter Polleths död klev upp som Arkehjelm år 38 F. FS. Han hade inte samma starka till Lethander och detta syntes under Det stora Feslaget år 0. Han gav sig inte in i konflikten utan försökte mer skydda sin position, när befolkningen av Alterios kom för hjälp så sköt han bort som för att inte behöva ta i tur med problemet. Resultatet blev att under år 22 E. FS. avsattes han som Arkehjelm och förvisad till Laarinöknen. Från detta fastslogs det att posten som Arkehjelm inte skulle ärvas eller gå i generation utan skulle ges till den som hade absolut störst kontakt med Lethander.  

Modin Modinsson och Tork Ballut 22 E. FS. - 142 E. FS.

En äldre mänsklig präst som blev tilldelad Arkehjelm år 22 E. FS. Då Modin var i sen 50 års ålder så satt han endast i 10 år innan han gav ifrån sig platsen till en dvärg vid namn Tork Ballut. Genom ett kompatibelt sammspel så lyckades Modin och Tork lyckas återställa respekten som förlorades under Kellors tid som Arkehjelm. Modin dog år 37 E. FS. men Tork fortsatte på sin post fram till år 142 E. FS. då han dog.  

Jonna Jarlsin 142 E. FS. - 291 E. FS.

Under Blisstetid år 142 E. FS. steg en halv alv vid namn Jonna Jarlsin fram som den nya Arkehjelm. Han hade väldigt restriktivt tyckte om andra religioner. Hon skapade en mindre inkvisition som letade upp folk av mindre religioner och skapade skräck genom att framställa dessa människor som hycklare eller falska människor som inte fäljde den rätta religionen. Hon satt på posten fram till år 291 E. FS. då hon dog under en resa från Klorenbro till Viggeberg.  

Forra Legssen 291 E. FS. - 477 E. FS.

En dvärg som satt på posten som Arkehjelm i 186 år. Han skötte den bättre än många på länge och sänkte ett lugn över Alterios åter igen. Han satt fram till år 477 E. FS.  

Kellor Davish 477 E. FS. - 756 E. FS.

Inte att missta med Kellor Edas, så skapade denna dvärg ytterligare mer säkerhet och skydd inom kyrkan. Han skötte sitt jobb bra och dog på sin säng år 756 E. FS.

Trev Rothjart 756 E. FS -

Trev klev upp som ung dvärg år 756 E. FS. för sina prestationer och hängivenhet till kyrkan av Lethander. Han har om och om igen givit stor ledning till folket under svåra perioder då skörd har varit dålig men även under konflikten mellan dvärgarna och alverna.

Qualifications

En extremt djup kontakt med guden Lethander

Type
Religious, Political
Form of Address
Arkehjelm
Alternative Naming
Lethanders ledsagare
Source of Authority
Lethander
Reports directly to
Styrhjelm

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Guild Feature

Display your locations, species, organizations and so much more in a tree structure to bring your world to life!

Comments

Please Login in order to comment!