Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Enisith

Zwana Niosącą Światło, Ręką Miłosierdzia i Boską Dziewicą - bogini miłosierdzia, leczenia, odkupienia, miłości i światła. Reprezentuje niemalże całą dobroć zgromadzoną na świecie. Jest uważana za najczystszą i najbardziej oddaną ludziom boginię, tuż obok Valkirii. To do niej jako pierwszej zwrócili się ludzie podczas II Ery, szukając ratunku i wstawiennictwa wobec otaczającego ich mroku i cierpienia. Pomogła ona swoim dzieciom wrócić do zdrowia i stanąć do walki z pomiotami Otchłani. Enisith często zsyła na swoich kapłanów (choć są to w zasadzie głównie kobiety) błogosławieństwa pozwalające im pomagać ludziom. Bogini światła, jak i jej kapłani, uważają, że każda istota może być zbawiona i zasługuje na to. Zakazuje ona też zabijania, chyba że w obronie innych. Ponadto, wymaga jednak od swoich kapłanów czystości. Enisith jest prawdopodobnie najbardziej popularną boginią, ze względu na jej obiektywnie pozytywne cechy. Jej głównymi wyznawcami są jednak zazwyczaj lekarze, sędziowie i egzorcyści. Jej kapłani i kapłanki skupiają się przede wszystkim na pomaganiu innym i nawracaniu niewiernych. Często towarzyszą oni armiom na wojnach, pomagając obu stronom konfliktu - mają oni bowiem zapewniony immunitet, szanowany przez większość władców. Symbolami Enisith jest gołębica, słońce, serce lub krzyż. Ona sama jest przedstawiana jako piękna kobieta odziana w białą szatę (czasem ma narzucony na głowę kaptur a czasem jej złote włosy spływają po plecach) z rozpostartymi rękoma i uśmiechem na twarzy. Jej najświętszą relikwią jest prawdopodobnie wykonany ze złota i pereł medalion w kształcie słońca, który rozbił się na siedem części w trakcie II Ery. Pięć z jego fragmentów odnalazło się i jest trzymane w bezpieczeństwie w świątyniach Enisith na całym świecie. Pozostałe dwa jednak, nie odnalazły się po dziś dzień. Każdy fragment posiada w sobie niezwykłą moc leczniczą - a według legend przywrócenie medalionu do pierwotnego stanu pozwoliłoby na istne cuda w dziedzinie leczenia.


Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!