Aedinar

Skapat av

Det har gått nästan 900 år sedan Portalens Krig skakade hela världen. Uryx, den mörka materian, har avancerat teknologin framåt och gjort magi till en vardaglig bekvämlighet.   Samtidigt i den västra kontinenten, Rova, sprider den mörka fursten skräck i sitt eviga krig och önskan att dominera allt under sin fana. Östra kontinenten, Euvarika, råder en stilla fred mellan länderna som hotar att blossa upp till nytt krig.