Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild
Thu 1st Sep 2022 06:18

Milah

by Milah

Det som er kommet frem i Milahs historie er at hun er kommet fra Frostfell for å søke hjelp mot et orkeproblem. Hun har en rød verdifull diamant og et utrolig dårlig bevart kart over en del av Frostfell i skinnpungen sin.

Continue reading...

  1. Milah