Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Gortuk Ang-Durgul

/

Law enforcer som jobber gjennom private kontrakter. en Busjete Sersjant-bart på sitt orke-ansikt. Strengt åsyn å se til, både i ansiktet og kroppspråket.


Other characters

The major events and journals in Gortuk's history, from the beginning to today.

The list of amazing people following the adventures of Gortuk.

Played by
Tommy Gulstad Lerberg

Other Characters by tommygl