Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Callan Brightfire


Paladin fra Ares ordenen Har vandret nordover av ukjente grunner   Etter å ha blitt introdusert til den nåværende gruppen, har han sverget en ed til seg selv om å være en beskytter.


Campaign & Party

Played by
Qrtrpounder
Other characters

The major events and journals in Callan's history, from the beginning to today.

The list of amazing people following the adventures of Callan.

Played by
Qrtrpounder

Other Characters by Qrtrpounder