Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

The Long Arm of the Hutt

A Star Wars Narrative Dice (EoE/AoR/F&D) game In the world of Star Wars: Edge of the Empire
10 Czerwca 2018 | Full
Ucieczka od Teemo the Hutt była łatwa. Czy aby czasem nie zbyt łatwa?

This story is told by

Sessions Archive

28th Jun 2018

Odcinek III: Przeprawa do New Meen


Read the Report
24th Jun 2018

Odcinek II: Pierwsze chwile z statkiem


Read the Report
10th Jun 2018

Odcinek I: Ucieczka z Mos Shuuta

Bohaterowie muszą salwować się ucieczką z Mos Shuuta, gdy są ścigani przez ludzi Teemo the Hutta.